NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Addisons sjukdom. Kortisonbrist. Binjurebarksinsufficiens

ICD-10: E27.1

Orsak

Primär binjurebarksinsufficiens (Addisons sjukdom) har i regel en autoimmun orsak, ibland i kombination med diabetes mellitus typ I, hypothyreos och/ eller perniciös anemi. Andra orsaker kan vara metastaser, hypofystumörer och blödningar (tänk på Waran).  Sekundär svikt ses vid bl.a. långvarig kortisonbehandling som utsatts hastigt.

Debuterar ofta i samband med ökad påfrestning – ökat kortisonbehov- som trauma, infektion/feber. Kan även drabba patient med kortisonbehandling eller en patient med känd Addisons sjukdom vid ett försämrat upptag av sin kortisonterapi som vid gastroenterit.

Symtom

Trötthet, allmän svaghet, lågt blodtryck, illamående, kräkningar, buksmärtor. Om längre duration också avmagring och hyperpigmentering. Klassiska triaden är hypotoni, takykardi, feber.

Status

Allmänpåverkad patient. Om längre duration avmagring och hyperpigmentering exempelvis i handflatornas fåror. Hypotoni, takykardi, Lågt s-cortisol, lågt S-natrium, högt S-kalium. ev. höjda värden av kreatinin, TSH, S-Ca liksom sänkt P-glukos.

Differentialdiagnos

Gastroenterit, diabetes, akut buk, malignitet, uremi hemokromatos.

Utredning

Utförs på sjukhus efter remittering (S-ACTH, synaktentest antikroppar mot 21-hydroxylas, CT binjurar).

Behandling

Tillståndet är akut – kan vara livshotande om diagnosen missas. Enbart misstanken på diagnosen är tillräckligt skäl för behandling och remittering. Behandlingen akut består av hydrokortison (Solu-Cortef), 100 mg intravenöst och intramuskulärt samt i.v. vätska inför remitteringen. I efterförlopp ges peroral substitution (hydrokortison som tabletter Plenadren.och i regel också mineralkorikoid som Florinef).

Aktuella Mediciner

Hydrokortison: Inj. Solu-Cortef. T.Plenadren

Mineralokortikoid:  T. Florinef

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer