Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Addisons sjukdom. Kortisonbrist. Binjurebarksinsufficiens

ICD-10: E27.1

Orsak: Primär binjurebarksinsufficiens (Addisons sjukdom) har i regel en autoimmun orsak, ibland i kombination med diabetes mellitus typ I, hypothyreos och/ eller perniciös anemi. Andra orsaker kan vara metastaser, hypofystumörer och blödningar (tänk på Waran).  Sekundär svikt ses vid bl.a. långvarig kortisonbehandling som utsatts hastigt.

Debuterar ofta i samband med ökad påfrestning – ökat kortisonbehov- som trauma, infektion/feber. Kan även drabba patient med kortisonbehandling eller en patient med känd Addisons sjukdom vid ett försämrat upptag av sin kortisonterapi som vid gastroenterit.

 

Symtom

Trötthet, allmän svaghet, lågt blodtryck, illamående, kräkningar, buksmärtor. Om längre duration också avmagring och hyperpigmentering. Klassiska triaden är hypotoni, takykardi, feber.

 

Status

Som ovan. Lågt S-natrium, högt S-kalium. ev. höjda värden av kreatinin, TSH, S-Ca liksom sänkt P-glukos och S-cortisol,

 

Differentialdiagnos

Gastroenterit, diabetes, akut buk, malignitet, uremi.

 

Utredning

Utförs på sjukhus efter remittering  (S-ACTH, synactentest antikroppar mot 21-hydroxylas, CT binjurar).

Behandling

Tillståndet är akut – kan vara livshotande om diagnosen missas. Enbart misstanken på diagnosen är tillräckligt skäl för behandling och remittering. Behandlingen akut består av hydrokortison (Solu-Cortef), 100 mg intravenöst och intramuskulärt samt i.v. vätska inför remitteringen. I efterförlopp ges peroral substitution (hydrokortison som Plenadren och i regel också mineralkorikoid som Florinef).

 

Aktuella Mediciner

Hydrokortison: Inj. Solu-Cortef.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!