Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Afte. Aftös stomatit

ICD-10: K12

Orsaker

Etiologin till afte är oftast okänd. Mest troligt är autoimmun process som aktiveras när individen har ett nedsatt allmäntillstånd t.ex. vid infektion. Recidiverande afte kan ses vid celiaki inflammatorisk tarmsjukdom och malignitet. Behcets syndrom är en vaskulitsjukdom med aftösa återkommande sår, genitala lesioner och ögonsymtom (ffa iriter), men också kutana lesioner, artriter och neurologiska manifestationer.

Symtom

Smärta och sveda i munnen. Svårigheter att äta och dricka. Afte uppvisar återkommande ulcererade sår.

Status

Finns av tre typer: Minor afte, major afte, herpetiforma ulcerationer.

Minor afte 1-4 lesioner < 10 mm i diameter. Central liten oval grundning med vit/gul fyllning omgiven av en röd ring. Läker på 7-10 dagar.

Major afte: Lesioner > 10 mm, framför allt i svalget, mjuka gommen, läppar. Kan kvarstå i flera månader och läker ofta med ärr.

Herpetiforma afte: Multipla (20-100) ulcerationer 1-2 mm i diameter, kan konfluera till större irreguljära slemhinneförändringar. Ofta under tungan eller i munbotten.

Differentialdiagnoser

Herpes, impetigo, munvinkelragader, brännsår i munnen. Vid täta och/eller svåra afte kan där finnas en bakomliggande celiaki eller malignitet.

Behandling

Antiseptika i form av klorhexidin kan lindra.

Pat rekommenderas använda tandkräm utan SLS (Natriumlaurylsulfat- som ger löddringen) t.ex. Zendium, Sinaftin, Denivite, Sensodyne. Tandkräm utan SLS irriterar mindre och minskar risken för uppkomsten av nya afte. För barn prövas sköljning med Zendium sköljvätska.

Vid utbredda sår och svårigheter att äta, Xylocain lösning.

Vid svåra fall remiss ÖNH – steroider men även immunosuppresion.

Enligt egen erfarenhet: Bäst mot afte är munsköljning med klortetracyklinhydroklorid som skrivs ex tempore: Kapsel 250 mg öppnas och innehållet löses i 1 msk vatten (svårlösligt). Munnen sköljs under 1-2 minuter! Spotta ut! Efteråt sköljs rikligt med vatten. Upprepas fyra ggr/dag under högst fyra dagar. Därefter en veckas uppehåll (för undvikande av svampinfektion). Efter hand kan behandlingslängden minskas till 1-2 dagar. (Tandläkare Tony Axéll, Halmstad).

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Klortetracyklin: (ex tempore) Pulver till oral lösning Klortetracyklin 250 mg.

Antiseptika

Klorhexidin: Lösn/ Mungel Corsodyl. Lösn. Hexident.

Lokalanestetika

Benzydaminklorid: Lösn Andolex.

Lidokain: Lösn Xylocain viskös. Spraylösn Xylocain.

Taggar:
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!