Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Amaurosis fugax. Övergående blindhet

ICD-10: G45

 ICD-10: G45

Se också rubriken Akut synnedsättning.

Kortvarig TIA, synen försvinner som om en rullgardin dragits ner. Synen återkommer i regel inom ett par minuter. Tänk på stenosering/embolikälla från karotiskärl, ev. temporalisarterit, ev. förmaksflimmer. Akutremiss till neurolog- eller medicinklinik. Även vid anamnes på akut övergående synnedsättning inom 1 vecka innebär akutremiss. Risk för bestående blindhet eller stroke. På sjukhuset handläggning som TIA/stroke med ultraljud av karotiskärl och ställningstagande till Waranbehandling och/eller kirurgisk behandling. Uppföljning av hjärt/lungstatus, bltr, lipider, glukos

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!