Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Akut synnedsättning.

Utredning: Avgörande för diagnos är att klara ut om ena eller båda ögonen är drabbade, hur snabbt synnedsättningen kom, om det finns andra symtom som smärta och/eller rött eller blekt öga. En akut insättande synnedsättning innebär i regel akut kontakt med ögonläkare.

Vid bilateral synnedsättning misstänks CNS- påverkan (stroke, blödning).

Vid ensidig synnedsättning misstänks allt efter tidsintervallet:

* Vid akut debut av synförsämring misstänks näthinneavlossning, glaskroppsblödning, optikusneurit, venös trombos eller artärocklusion (amaurosis fugax, TIA/ Stroke, central artärocklusion/grenartärocklusion). Våt makuladegeneration.

* Vid successiv (inom månader) tilltagande synförsämring misstänks refraktionsfel, katarakt, glaukom, makuladegeneration, diabetesretinopati, kornealdystrofi, retinitis pigmentosa.

* Vid samtidig smärta misstänks optikusneurit (blekt öga) eller vid rött öga- keratit, irit, sklerit, akut glaukom.

* Vid övergående synnedsättning misstänks amaurosis fugax, migrän eller akut glaukom.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!