NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Analfissurer.

ICD-10: K61

Definition

Bristning av den anala slemhinnan, ibland även av underliggande vävnad.

Orsak

Obstipation vanligaste orsaken.

Symtom

Smärtsamma defekationer, ofta med efterföljande sfinkterspasm och upp till timslång molvärk. Ibland röd/ljusröd droppande blödning. Förstoppning p.g.a. rädsla att tömma tarmen.

Status

Ytliga slemhinnebristningar till djupa defekter. 90 % av fissurerna sitter rakt bakåt i medellinjen. Rektalpalpation mycket smärtsam och får ej forceras.
Komplikationer: Analstriktur (behöver ofta åtgärdas kirurgiskt). Hyperplasi av anal hud/slemhinna vilket kan bilda polypliknande bildning (s.k. portvaktstagg).

Differentialdiagnoser

Bör alltid misstänkas om annan lokalisation än rakt bakåt i medellinjen. Mb Crohn (ofta multipla fissurer med djupa kratrar), anorektal cancer aidsrelaterade sjukdomar som Kaposis sarkom, syfilis (vallartade kanter på fissuren). Hemorrojder, analhematom, proktit, proctalgia fugax, traumatisk skada.

Utredning

Försiktig palpation (efter bedövning – om möjligt). Rekto-/proktoskopi bör utföras i fritt intervall – kan annars kräva narkos. Fissurer som inte läker bör alltid remitteras för bedömning med PAD; excision från fissurens kanter samt botten.

Behandling

Normalisering av tarmfunktionen (bulkmedel/ laxerande och motion). Smärtfrihet i samband med defekation (lidokainsalva) minskar kontraktionsbenägenheten av analmuskulaturen vilket ökar möjligheterna till läkning som tar 3-6 veckor. Nitroglycerinsalva relaxerar analmuskulaturen och underlättar läkningen /minskar smärtan. Salvan appliceras var tolfte timma under 6-8 veckor.
Biverkan på denna behandling kan vara huvudvärk och/eller hypotoni på grund av nitroglycerinet. Alternativ är Diltiazemhydroklorid 2 % i Ung. Merck; appliceras 1-2 ggr dagl för relaxation av sfinktern.
Alternativ på sjukhus är injektion av botulinumtoxin i externa analsfinktern; ger denervation av sfinktern under 3-4 mån under tiden som fissuren läker.

 

Aktuella Mediciner

Diltiazem: Salva Diltiazem APL.

Glycerylnitrat: Salva Rectogesic.

Laktulos: Lösning Laktulos.

Lidokain: Salva Xylocain. 

Sterkuliagummi: Dosgranulat/Dospulver Inolaxol.

Steroid Gr I: Kräm Hydrokortison. 

Steroid Gr I + cinkokain: Salva Scheriproct.

Steroid Gr I + lidokain: Salva Xyloproct.

Steroid Gr III + lidokain: Rektalkräm/Supp Doloproct.

Natriumoleat: Salva Alcosanal.

Lidokain + Gr I: Salva Xyloproct.

Laktulos: Mixt Laktulos.

Lidokain: Salva Xylocain.

För dig som patient
Läs mer om Akutmedicin. Analfissurer. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer