NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Angina pectoris. Kärlkramp.

ICD-10: I20

Definition

Stabil angina: Bröstsmärta utlöst av fysisk/psykisk ansträngning. Symtomen har varit oförändrade till frekvens och karaktär i > 2 månader.

Instabil angina: Försämring av stabil angina (mer frekventa attacker, utlösta vid mindre ansträngning), nydebuterad (< 4 veckor) angina pectoris med lättutlösta besvär, viloangina, angina pectoris inom 2 veckor efter akut hjärtinfarkt.

Orsaker

Flödesreduktion i kranskärl p.g.a. förträngning vilket leder till myokardischemi.

Symtom

Kramande, tryckande bröstsmärta (”som ett band”) ofta retrosternalt och som viker inom minuter i vila eller efter nitropreparat.

Differentialdiagnoser

Hjärtinfarkt, takotsubo (brustet hjärta), esofagal reflux, aortaaneurysm, cervikala diskbråck.

Utredning

Ta ställning till om patienten kan utredas via vårdcentral, eller om man akut ska remittera patienten till sjukhus. Somatiskt status C/P, bltr och EKG, om möjligt troponinprov. Uppföljning vad gäller lipider, glukos, elstatus ev. rtg hjärta/lunga. Ställningstagande till arbetsprov och ekokardiografi.

Behandling

Anfallskupering med kortverkande nitrat, som kan behöva upprepas. ASA (vid intolerans klopidogrel) och ev betablockad och efter utredning ev. statin. Kost-motion-rökavslutning.

Ej smärtlindrad – hjärtinfarkt? till sjukhus med ambulans liksom alla patienter med instabil angina.

Före transport:

–   syrgas grimma/ näskateter 3-5 l/min, öppen mask 5-10 l/min.

–   Nitroglycerin 0,4-0,5 mg sublingualt.

–   Morfin 3 mg i.v. kan behöva upprepas

–   ASA 300-500 mg p.o.

 

Aktuella Mediciner

ASA: T Magnecyl, T Trombyl (160mg2x1 laddningsdos).

Morfin: Inj Morfin 10mg/ml.

Nitroglycerin:

Glycerylnitrat: Spray Glytrin. Spray Nitrolingual. T Nitroglycerin.

För dig som patient
Läs mer om Akutmedicin. Angina pectoris. Kärlkramp. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer