Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Angina pectoris. Kärlkramp.

ICD-10: I20

Definition: Stabil angina: Bröstsmärta utlöst av fysisk/psykisk ansträngning. Symtomen har varit oförändrade till frekvens och karaktär i > 2 månader.

Instabil angina: Försämring av stabil angina (mer frekventa attacker, utlösta vid mindre ansträngning), nydebuterad (< 4 veckor) angina pectoris med lättutlösta besvär, viloangina, angina pectoris inom 2 veckor efter akut hjärtinfarkt.

Orsaker: Flödesreduktion i kranskärl p.g.a. förträngning vilket leder till myokardischemi.

Symtom: Kramande, tryckande bröstsmärta (”som ett band”) ofta retrosternalt och som viker inom minuter i vila eller efter nitropreparat.

Differentialdiagnoser: Hjärtinfarkt, esofagal reflux, aortaaneurysm, cervikala diskbråck.

Utredning: Ta ställning till om patienten kan utredas via vårdcentral, eller om man akut ska remittera patienten till sjukhus. Somatiskt status C/P, bltr och EKG, om möjligt troponinprov. Uppföljning vad gäller lipider, glukos, elstatus ev. rtg hjärta/lunga. Ställningstagande till arbetsprov och ekokardiografi.

Behandling

Anfallskupering med kortverkande nitrat, som kan behöva upprepas. ASA (vid intolerans klopidogrel) och ev betablockad och efter utredning ev. statin. Kost-motion-rökavslutning.

Ej smärtlindrad – hjärtinfarkt? till sjukhus med ambulans liksom alla patienter med instabil angina.

Före transport:

–   syrgas grimma/ näskateter 3-5 l/min, öppen mask 5-10 l/min.

–   Nitroglycerin 0,4-0,5 mg sublingualt.

–   Morfin 3 mg i.v. kan behöva upprepas

–   ASA 300-500 mg p.o.

 

Aktuella Mediciner

ASA: T Magnecyl, T Trombyl.

Morfin: Inj Morfin 10mg/ml.

Nitroglycerin:

Glycerylnitrat: Spray Glytrin. Spray Nitrolingual. T Nitroglycerin.

För dig som patient
Läs mer om Angina pectoris. Kärlkramp. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!