Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Angina pectoris. Kärlkramp.

ICD-10: I20

Definition

Stabil angina: Bröstsmärta utlöst av fysisk/psykisk ansträngning. Symtomen har varit oförändrade till frekvens och karaktär i > 2 månader.

Instabil angina: Försämring av stabil angina (mer frekventa attacker, utlösta vid mindre ansträngning), nydebuterad (< 4 veckor) angina pectoris med lättutlösta besvär, viloangina, angina pectoris inom 2 veckor efter akut hjärtinfarkt.

Orsaker

Flödesreduktion i kranskärl p.g.a. förträngning vilket leder till myokardischemi.

Symtom

Kramande, tryckande bröstsmärta (”som ett band”) ofta retrosternalt och som viker inom minuter i vila eller efter nitropreparat.

Differentialdiagnoser

Hjärtinfarkt, takotsubo (brustet hjärta), esofagal reflux, aortaaneurysm, cervikala diskbråck.

Utredning

Ta ställning till om patienten kan utredas via vårdcentral, eller om man akut ska remittera patienten till sjukhus. Somatiskt status C/P, bltr och EKG, om möjligt troponinprov. Uppföljning vad gäller lipider, glukos, elstatus ev. rtg hjärta/lunga. Ställningstagande till arbetsprov och ekokardiografi.

Behandling

Anfallskupering med kortverkande nitrat, som kan behöva upprepas. ASA (vid intolerans klopidogrel) och ev betablockad och efter utredning ev. statin. Kost-motion-rökavslutning.

Ej smärtlindrad – hjärtinfarkt? till sjukhus med ambulans liksom alla patienter med instabil angina.

Före transport:

–   syrgas grimma/ näskateter 3-5 l/min, öppen mask 5-10 l/min.

–   Nitroglycerin 0,4-0,5 mg sublingualt.

–   Morfin 3 mg i.v. kan behöva upprepas

–   ASA 300-500 mg p.o.

 

Aktuella Mediciner

ASA: T Magnecyl, T Trombyl (160mg2x1 laddningsdos).

Morfin: Inj Morfin 10mg/ml.

Nitroglycerin:

Glycerylnitrat: Spray Glytrin. Spray Nitrolingual. T Nitroglycerin.

För dig som patient
Läs mer om Akutmedicin. Angina pectoris. Kärlkramp. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis