Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Appendicit. Blindtarmsinflammation. Appendicitabscess

ICD-10: K35

Orsak

I regel okänd orsak, ibland obstruktion Högst incidens mellan 10-30 års ålder.

 

Symtom

Allmänsymtom med illamående, nedsatt aptit, ”sjukdomskänsla”, måttlig feber. Buksmärta. Initialt förläggs denna vanligen kring naveltrakten med smärtvandring ner mot hö fossa; McBurneys punkt (MB).

 

Status: Lätt till måttlig feber. Från palpationsömhet till rent bukmuskelförsvar över MB. Permans- (släppömhet tydande på peritonit) och Rovsings tecken (ökad ömhet i hö nedre kvadrant vid palp i nedre vänstra) kan vara positiva. Pat kan komma gående försiktigt framåtböjd. PR: ömhet upp mot höger.

 

Differentialdiagnoser: ”Körtelbuk”, invagination, gastroenterit, basal lunginflammation (ff.a hos barn), IBS, pyelonefrit, gynekologiska orsaker, gallvägssjukdom, dyspepsi/ulcus, appendicitabscess, förstoppning, divertikulit, Meckels divertikel.

 

Utredning

Klinisk diagnos enligt ovan, ofta svår ffa hos barn, gravida, överviktiga och äldre. Osäkerhet medför upprepade bukpalpationer. Leukocytos (efter någon timma) och CRP-stegring (> 20 efter cirka 12 timmar). Höga CRP-värden vid appendicit innebär en ökad risk för perforation. De flesta söker inom 36 timmar. Om det har gått över 72 timmar tänk på möjligheten av en appendicitabscess. Förloppet hos barn går fortare än hos en vuxen.

Remiss till kirurg vid appendicitmisstanke, inkl appendicitabscess.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!