Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

ASA-profylax.

Se även avsnittet Antikoagulantiabehandling i kap. Blodsjukdomar.

Definition

Acetylsalicylsyra givet som antitrombotisk profylax.

  1. Akut hjärtinfarkt eller instabil angina: Laddningsdos ASA 75mg, 2st och ticagrelor 90mg, 2st. Andrahandsalternativ till ticagrelor är klopidogrel 75mg, 4st. Tredjehandsalternativ till ticagrelor är prasugrel 60mg till pat med känd anatomi .
  2. Efter akut hjärtinfarkt eller instabil angina ges dubbeltrombocythämning (DAPT) med ASA 75 mg x 1 + under tolv månader ticagrelor eller clopidogrel eller prasugrel. Detta oavsett om pat revaskulariserats eller ej. Kortare behandlingstid om risk för blödningskomplikationer. Alternativ till prasugrel eller ticagrelor är klopidogrel 75 mgx1. Sistnämnda, enl europeiska riktlinjer, förstahandsbehandling som tillägg till ASA efter NSTEMI (hjärtinfarkt utan ST-höjning) i underhållsdos 90 mgx2; ofta rek 12 månader.
  3. Ischemisk hjärtsjukdom (kroniskt koronart syndrom (tidigare stabil angina), status post hjärtinfarkt): ASA 75 mgx1. Vid ASA-intolerans klopidogrel 75 mgx1.
  4. Demens (om strokerelaterad; ”småkärlssjuka”): ASA 75 mg, 1×1.
  5. Perifer artärsjukdom: ASA 75 mg, 1×1.
  6. Efter ischemisk stroke eller TIA utan kardiell genes: ASA 75 mgx1. Klopidogrel är alternativ till ASA.
  7. PCI med inläggning läkemedelsstent eller metallstent ges ASA 75 mg, 1 x 1 (livslångt) + ticagrelor (förstahandsval) 90 mg 1 x 2 i tolv månader vid akut koronart syndrom och i 6 månader vid poliklinisk PCI med stentinläggning. Andrahandsval till ticagrelor är klopidogrel. ASA kan ges även om Warfarinbehandling är kontraindicerad.

Venös trombos: Ingen indikation för ASA.

Primärprevention av hjärtkärlsjukdom eller stroke: Ges ej till diabetiker längre eller friska individer pga ökad risk för blödning.

Singelbehandling med ASA behöver som regel ej sättas ut före kirurgiska ingrepp, med undantag för vissa ingrepp såsom intrakraniell kirurgi, operation i ögats bakre kammare och vid viss urologisk kirurgi, särskilt prostata. Samma rekommendationer gäller vid singelbehandling med klopidogrel.

Vid intolerans mot ASA (svår astma, rinit eller urtikaria) ges klopidogrel.

ASA ej fullgott alternativ som tromboembolisk profylax vid förmaksflimmer eller förmaksfladder – då i första hand DOAK (= NOAK) eller warfarin.

Aktuella Mediciner

ASA: T Trombyl. T Acetylsalicylsyra

Klopidogrel: T Clopidogrel. T Grepid.

Prasugrel: T Efient.

Ticagrelor: T Brilique.

Fördjupning:

Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH): Kliniska råd vid kirurgi och blödning under behandling med perorala trombocythämmare (2020)

ESC Riktlinjer för koronart syndrom (2019) och för akut koronart syndrom utan ST-höjningar (2020) samt riktlinjer för prevention vid hjärtkärlsjukdom (2021).

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis