Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Annons:

ASA-profylax


Författare
Shabab Hasan
Shabab Hasan
Specialist i internmedicin

Se även avsnittet Antikoagulantiabehandling i kap. Hematologi och koagulation.

Definition

Acetylsalicylsyra givet som antitrombotisk profylax.

 1. Akut hjärtinfarkt eller instabil angina: Laddningsdos ASA 75mg, 2st och ticagrelor 90mg, 2st. Andrahandsalternativ till ticagrelor är klopidogrel 75mg, 4st. Tredjehandsalternativ till ticagrelor är prasugrel 60mg till pat med känd anatomi.
 2. Efter akut hjärtinfarkt eller instabil angina ges dubbeltrombocythämning (DAPT) med ASA 75 mg x 1 + under tolv månader ticagrelor eller clopidogrel eller prasugrel. Detta oavsett om pat revaskulariserats eller ej. Kortare behandlingstid om risk för blödningskomplikationer. Alternativ till prasugrel eller ticagrelor är klopidogrel 75 mgx1. Sistnämnda, enl europeiska riktlinjer, förstahandsbehandling som tillägg till ASA efter NSTEMI (hjärtinfarkt utan ST-höjning) i underhållsdos 90 mgx2; ofta rek 12 månader.
 3. Ischemisk hjärtsjukdom (kroniskt koronart syndrom (tidigare stabil angina), status post hjärtinfarkt): ASA 75 mgx1. Vid ASA-intolerans klopidogrel 75 mgx1.
 4. Demens (om strokerelaterad; ”småkärlssjuka”): ASA 75 mg, 1×1.
 5. Perifer artärsjukdom: ASA 75 mg, 1×1.
 6. Efter ischemisk stroke eller TIA utan kardiell genes: ASA 75 mgx1. Klopidogrel är alternativ till ASA.
 7. PCI med inläggning läkemedelsstent eller metallstent ges ASA 75 mg, 1 x 1 (livslångt) + ticagrelor (förstahandsval) 90 mg 1 x 2 i tolv månader vid akut koronart syndrom och i 6 månader vid poliklinisk PCI med stentinläggning. Andrahandsval till ticagrelor är klopidogrel. ASA kan ges även om Warfarinbehandling är kontraindicerad.

Venös trombos: Ingen indikation för ASA.

Primärprevention av hjärtkärlsjukdom eller stroke: Ges ej till diabetiker längre eller friska individer pga ökad risk för blödning.

Singelbehandling med ASA behöver som regel ej sättas ut före kirurgiska ingrepp, med undantag för vissa ingrepp såsom intrakraniell kirurgi, operation i ögats bakre kammare och vid viss urologisk kirurgi, särskilt prostata. Samma rekommendationer gäller vid singelbehandling med klopidogrel.

Vid intolerans mot ASA (svår astma, rinit eller urtikaria) ges klopidogrel.

ASA ej fullgott alternativ som tromboembolisk profylax vid förmaksflimmer eller förmaksfladder – då i första hand DOAK (= NOAK) eller warfarin.

Aktuella Mediciner

ASA: T Trombyl. T Acetylsalicylsyra

Klopidogrel: T Clopidogrel. T Grepid.

Prasugrel: T Efient.

Ticagrelor: T Brilique.

Fördjupning

Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH): Kliniska råd vid kirurgi och blödning under behandling med perorala trombocythämmare (2020)

ESC Riktlinjer för koronart syndrom (2019) och för akut koronart syndrom utan ST-höjningar (2020) samt riktlinjer för prevention vid hjärtkärlsjukdom (2021).

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

 • check Skräddarsytt nyhetsbrev
 • check Kalkylatorer och blanketter
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på PM-boken
Annons: