Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Åskknallshuvudvärk. Hastigt insättande huvudvärk.

ICD-10: G44

Definition

Mycket snabbt påkommen intensiv huvudvärk med maximal intensitet inom 1 minut.

 

Orsak

Primär åskknallshuvudvärk är en uteslutningsdiagnos där nedanstående orsaker skall vara uteslutna:

Sekundär åskknallshuvudvärk är tills motsatsen är bevisad ett brustet arteriellt aneurysm med subaraknoidalblödning. Andra orsaker till åskknallshuvudvärk kan vara kortikal subaraknoidalblödning (pga vaskulit, abscess, kavernom, reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom, venös sinustrombos m. fl.),

icke rupturerat arteriellt aneurysm, cerebral blödning/ infarkt, intracerebralt hematom, venös sinustrombos, karotis-/vertebralisdissektion, akut hypertensiv kris, meningit, tumör, kroniskt/akut subduralhematom.

Primära huvudvärksformer med denna symtomatologin kan vara ansträngningsutlöst/hostutlöst huvudvärk, huvudvärk i samband med sexuell aktivitet, spontan intrakraniell hypotension m fl. Akut hjärtinfarkt kan ha huvudvärk som enda symtom.

 

Orsaken till reversibel konstriktion i cerebrala arteriella kärl är oftast okänd. Förhöjt svar på cirkulerande katekolaminer? Ibland orsakat av intag/intoxikation av sympatomimetika (som t.ex. näsdroppar, droger med sympatikoton profil som amfetamin, ecstasy, kokain m.fl.), triptaner, ergotpreparat, SSRI- preparat m fl. Ibland orsakat av feokromocytom, preeklampsi, efter förlossning (oftast under första veckan).

 

Symtom

Hastigt insättande svår huvudvärk; ”som en explosion”.

 

Vid reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom ses maximal värk inom 1 minut med duration 1-3 timmar, ibland betydligt längre. Huvudvärksattackerna kan återkomma dagligen under period av 1-4 veckor.

 

Differentialdiagnos

Se Sekundär åskknallshuvudvärk under Orsak, ovan.

 

Utredning

Neurologiska bortfall? Söker patienten akut vid första attack ska subaraknoidalblödning (se detta avsnitt) uteslutas genom i första hand CT- hjärna, ev. LP. All annan undersökning kommer i andra hand och kan innefatta hjärtausk, bltr, CRP, hjärtenzymer, EKG. Anamnes på bl.a. tidigare sjukdomar och på utlösande moment.

Diagnosen reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom ställs av neurolog via angiografi som visar typisk segmentell kärlspasm. En del patienter kan ha haft flera attacker av huvudvärk som utlösts vid hosta/krystning, ansträngningsutlösta migränanfall eller relaterat till sexuell aktivitet där huvudvärksattackerna kan anses som ansträngningsutlösta.

Behandling

Vid reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom finns oftast ingen effektiv behandling. Kalciumantagonist kan prövas. Vid ansträngningsutlöst hastigt insättande huvudvärk konstaterats kan diklofenak prövas profylaktiskt- vid bristande effekt prövas indometacin – licenspreparat.

 

Aktuella Mediciner

Diklofenak: T Voltaren-T.

Indometacin: Supp Confortid (licenspreparat).

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät om antibiotikaförskrivning

Strama vill veta hur attityden hos läkare förändras kring antibiotikaförskrivning. Svara på 9 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer