Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Åskknallshuvudvärk. Hastigt insättande huvudvärk.

ICD-10: G44

Definition

Mycket snabbt påkommen intensiv huvudvärk med maximal intensitet inom 1 minut.

 

Orsak

Primär åskknallshuvudvärk är en uteslutningsdiagnos där nedanstående orsaker skall vara uteslutna:

Sekundär åskknallshuvudvärk är tills motsatsen är bevisad ett brustet arteriellt aneurysm med subaraknoidalblödning. Andra orsaker till åskknallshuvudvärk kan vara kortikal subaraknoidalblödning (pga vaskulit, abscess, kavernom, reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom, venös sinustrombos m. fl.),

icke rupturerat arteriellt aneurysm, cerebral blödning/ infarkt, intracerebralt hematom, venös sinustrombos, karotis-/vertebralisdissektion, akut hypertensiv kris, meningit, tumör, kroniskt/akut subduralhematom.

Primära huvudvärksformer med denna symtomatologin kan vara ansträngningsutlöst/hostutlöst huvudvärk, huvudvärk i samband med sexuell aktivitet, spontan intrakraniell hypotension m fl. Akut hjärtinfarkt kan ha huvudvärk som enda symtom.

 

Orsaken till reversibel konstriktion i cerebrala arteriella kärl är oftast okänd. Förhöjt svar på cirkulerande katekolaminer? Ibland orsakat av intag/intoxikation av sympatomimetika (som t.ex. näsdroppar, droger med sympatikoton profil som amfetamin, ecstasy, kokain m.fl.), triptaner, ergotpreparat, SSRI- preparat m fl. Ibland orsakat av feokromocytom, preeklampsi, efter förlossning (oftast under första veckan).

 

Symtom

Hastigt insättande svår huvudvärk; ”som en explosion”.

 

Vid reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom ses maximal värk inom 1 minut med duration 1-3 timmar, ibland betydligt längre. Huvudvärksattackerna kan återkomma dagligen under period av 1-4 veckor.

 

Differentialdiagnos

Se Sekundär åskknallshuvudvärk under Orsak, ovan.

 

Utredning

Neurologiska bortfall? Söker patienten akut vid första attack ska subaraknoidalblödning (se detta avsnitt) uteslutas genom i första hand CT- hjärna, ev. LP. All annan undersökning kommer i andra hand och kan innefatta hjärtausk, bltr, CRP, hjärtenzymer, EKG. Anamnes på bl.a. tidigare sjukdomar och på utlösande moment.

Diagnosen reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom ställs av neurolog via angiografi som visar typisk segmentell kärlspasm. En del patienter kan ha haft flera attacker av huvudvärk som utlösts vid hosta/krystning, ansträngningsutlösta migränanfall eller relaterat till sexuell aktivitet där huvudvärksattackerna kan anses som ansträngningsutlösta.

Behandling

Vid reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom finns oftast ingen effektiv behandling. Kalciumantagonist kan prövas. Vid ansträngningsutlöst hastigt insättande huvudvärk konstaterats kan diklofenak prövas profylaktiskt- vid bristande effekt prövas indometacin – licenspreparat.

 

Aktuella Mediciner

Diklofenak: T Voltaren-T.

Indometacin: Supp Confortid (licenspreparat).

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis