Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Astma hos barn

Astma hos barn

ICD-10: J45

Definition

Reversibel inflammatorisk luftvägsobstruktion.

 

Barn mindre än 2 år: 3:e obstruktiva episoden är astma. Barn över 2 år: 1:a obstruktiva episoden är astma. Atopiska barn: 1:a obstruktiva episoden är astma.

 

Orsaker

Allergi dominerar framför allt hos äldre barn, annars infektionsutlöst (ofta Respiratory Syncytialvirus; RS-virus), ansträngningsutlöst. Irriterande ämnen i luften, (cigarettrök), starka lukter, väderlek (köld, fukt).

 

Symtom

Hosta (ofta långvarig), pip i luftrören, slem, andnöd (OBS! nattlig hosta och trötthet kan vara lindrig astma).

 

Status

Hosta, trötthet, förlängt expirium, indragningar, takypné. Auskultation: pip (ronki) i expiriet, förlängt expirium.

 

Utredning

Miljö: Allergener, pälsdjur, ställningstagande till allergi-utredning. Hereditet: atopi. Ev. Spirometri med reversibilitetstest (barn över 4 år).

Behandling

Miljösanering, ev. ”Astmaskola”.

Farmakologisk akutbehandling:

1. ß2-stimulerare, salbutamol spray ges via Vortex 4 puffar till barn under 2 år och 6 puffar till barn över 2 år och kan upprepas.

Som alternativ nebulisator salbutamol 5 mg/ml 0,5 ml till barn<30kg och 1 ml till barn>30kg. Späds med koksalt till 2 ml och inhaleras via nebulisator.

Adrenalin kan inhaleras i nebulisator om otillräcklig effekt enligt ovan. Adrenalin 1 mg/ml, 1 ml till barn<2 år och 2ml till barn >2 år, späds med koksalt till 2 ml.

2. Adrenalin kan behöva ges i.m/ djupt s.c. eller i.v. vid svår astma.
Dos: 0,1 mg/ 10 kg kroppsvikt.

3. Steroid peroralt: T Betapred 0,5 mg, 6 tabl < 10 kg, 8tabl > 10 kg.

4. Teofyllamin rektalt, under 1 år: 3 mg/kg kroppsvikt,
över 1 år: 5-6 mg/kg

Vid otillräcklig effekt eller recidiv inom två timmar bör barnet in till sjukhus.

OBS! takypné mer än 50/minut hos barn under 2 år med indragningar, nedsatt andningsljud vid auskultation, slöhet och trötthet: sjukhus akut.

Tillfälliga besvär:

ß2-stimulerare i inhalation (Airomir ges i spacer, Nebunette eller Vortex på hjälpmedelskort till små barn, pulverinhalation till barn över 5-6 år).

Infektionsutlösta besvär:

Inhalationssteroid Pulmicort med spacer enl.ovan 400-800 µg i 3-4 dagar, 200-400 µg i 3-4 dagar, 100-200 µg i 3-4 dagar.

Underhållsbehandling: Kroniska besvär (behov av β2-agonist > 2-3 ggr/vecka).
Små barn med astma och större barn med svår astma bör skötas av barnläkare.
Barn över 2 år: inhalationssteroid (budesonid) 100-200 µg x 2, ev. tillägg av långverkande ß2-agonist separat eller övergång till kombinationspreparat.

Barn med inhalationssteroid bör längd- och viktmätas 2-3 ggr/år. Avplanade kurvor: remiss till barnläkare. Vid akuta infektioner i luftvägar kan steroiddosen dubblas i 12-14 dagar.

 

Aktuella Mediciner

ß2-agonist, kortverkande

Salbutamol: Inh.vätska/Spray Airomir, Inh.vätska/Spray Ventoline.

0-6 år:

Salbutamol: Inhal.aerosol Airomir 0,1 mg/dos.

>6 år:

Salbutamol: Inhal.pulver Buventol, Inhal.pulver Ventilastin, Inhal.pulver Ventoline Diskus.

Terbutalin: Inhal.pulver Bricanyl Turbuhaler.

ß2-agonist långverkande + steroid

> 6 år:

Inhalpulver Seretide Diskus mite.

Inhalpulver Symbicort Turbuhaler mite.

Steroid

2 – 6 år:

Budesonid: Pulmicort Turbuhaler alt Giona easyhaler.

> 6 år:

Betametason: T Betapred.

Budesonid: Pulmicort Turbuhaler alt Giona easyhaler.

Flutikason: Flutide Diskus.

Teofyllin

Kolinteofyllinat: Rektallösning Teovent.

För dig som patient
Läs mer om Astma hos barn på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ