Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Att starta som lagläkare. Lagläkare.

Definition

Lagläkaren har det medicinska ansvaret för ett lag. Ledstjärnan är att aldrig tillåta spel på medicinskt tveksamma grunder.

Idrottsmedicinarens arbetsområden är: Medicin/fysiologi, traumatologi, rehabilitering och psykologi.

Arbetsuppgifter: Ibland delar två olika specialister på det medicinska ansvaret för ett lag (vanligare utomlands och på högre nivå).

Arbetsuppgifter på elitnivå:

Före säsongen: Försäsongsundersökning (se separat avsnitt), säkerhet kring utrustning, tillförandet av fysiologiskt kunnande vid diskussion om (försäsongs) träning, skadeprevention, fysiskt status och nutrition samt spelarutbildning av de vanligaste skadorna i den specifika idrotten.

Under säsongen: Fortlöpande kontakt med fysioterapeut, besöka träningar och fungera som matchläkare. Journalföring är ett krav på alla nivåer – inte bara elit. TILLGÄNGLIGHET är nyckelordet!

Efter säsongen: Utvärdering av säsongens skador/sjukdomar för bättre prevention med kompletterande individuell träning och/ eller rehabilitering.

Arbetsuppgifter på icke-elitnivå:

Vanligast med primärt ansvar för skadeomhändertagandet. Personligt intresse och engagemang avgör hur stort övrigt ansvar man tar.

Vem kan vara lagläkare? Varje idrottsmedicinskt intresserad läkare efter utbildning enligt nedan, oavsett grundspecialitet. Idrottsmedicin är en etablerad subspecialitet i flera europeiska länder, men ännu inte i Sverige. Vanligast internationellt är att lagläkaren är allmänläkare. Näst vanligast är ortoped, därefter internmedicinare och/eller kardiolog.

Det är viktigt att ha erforderlig försäkring för fritidspraktik och att skriva arbetsbeskrivning med klubben. Idealt har klubben en ”medicinsk policy” avseende organisation, mål med verksamheten mm, som är oberoende av ev. tränarbyte.

Utbildning:

En god första grund i arbetet som lagläkare är Steg-1 kursen (se nedan). Sedan sker påbyggnad med erfarenhet och utbildning efterhand. Erfarenheten från grundspecialitet kommer väl till pass även i lagläkarrollen, men allra viktigast är nog ett stort idrottsintresse, med kunskap om den specifika idrott man är verksam i. Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM) anordnar steg-1 kurser, cirka 1 vecka långa. Detta sker regelbundet av lokalt verksamma delföreningar av SFAIM och omfattar basala kunskaper inom traumatologi, fysiologi, medicin, doping, nutrition och idrottspsykologi. Nationella Steg-2 kurser, cirka 1 vecka långa, anordnas också regelbundet och innefattar områdena rehabilitering, överbelastningsskador, överträning, anemi m.m. Fördjupningskurser inom idrottsmedicin och idrottsfysiologi anordnas också av SFAIM . Diplom som Förbundsläkare kan erhållas från SFAIM efter genomförda utbildningar, kompletterat med flera års verksamhet inom idrottsmedicinen.

Lagläkarens väska:Byggs lämpligen på efterhand. Börja med att anskaffa en rejäl, funktionell väska som är lätt att snabbt hitta i. Ett minimum av utrustning som bör finnas i en lagläkarväska på elitnivå eller nära elit kan vara: Stetoskop, blodtrycksmanschett, ficklampa, munspatlar, tryckbandage, kompresser, suturmaterial och/eller steristrips, nålar, peanger, sax, ögonkopp för sköljning av öga samt plasthandskar. Det är också bra om intubationsutrustning, oto-/oftalmoskop, Rubensblåsa samt receptblock och penna finns.

Mediciner som kan rekommenderas är allergimediciner som antihistaminer, beta-2 stimulerare i inhalationsform, lokalanestetika, desinfektionsmedel/sårtvätt, antibiotika, akutmediciner som adrenalin och atropin, analgetika som NSAID/Coxib och paracetamol. Inför utlandsresor kan medicinförrådet behöva kompletteras ytterligare med t.ex. diarréprofylax.

Övrig utrustning som förband, skavsårsplåster, kyla (ispåsar med mera), kryckor och kompressionsbandage skall också finnas tillgängligt vid arena eller match (ofta hos fysioterapeuten).

Fördjupning

Svensk Förening för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin,
www.svenskidrottsmedicin.se

Det finns dessutom olika intresseföreningar som tar upp speciella idrotters medicinska problem. Svensk fotbolls läkares förening och Svenska Ishockey medicinsk förening är två av de största.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis