Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Försäsongsundersökning.

Definition

Undersökning av idrottare före tävlingssäsongen. Syftar till att hitta sjukdomar och/eller skador som gör idrottandet kontraindicerat. Även att notera individuella avvikelser för att kunna förhindra skada eller förvärra sjukdom, förbättra prestation samt ge utbildning och undervisning av den enskilde idrottaren. Särskilda formulär avseende försäsongsundersökning finns framtagna (se nedan).

Undersökning: Ortopedisk försäsongsundersökning. Regelmässigt förekommande. Bedömning av muskelstyrka och rörlighet satt i relation till tidigare skador och muskuloskelettala besvär, ffa under senaste året. Skaderisk bedöms, liksom behov av individuell styrke- eller rörlighetsträning.

Medicinsk försäsongsundersökning. Målen är att:

– identifiera personer med allvarliga medicinska (kardiella) tillstånd som medför fara i samband med idrott, t ex hypertrof kardiomyopati eller aortastenos (vg se avsnittet om Idrottshjärtat).

– identifiera personer med mindre allvarliga, men ändå viktiga tillstånd som ansträngningsutlöst astma eller hypertoni.

– undervisa om skadeprevention; vätska, kost, träning, hur att agera vid infektioner mm.

Socialstyrelsen och Riksidrottsförbundet rekommenderar hjärtscreening av elitidrottare från 16 års ålder. Vad som räknas till elitidrott finns definierat från varje specialförbund. Undersökningen innefattar anamnes inklusive hereditet och symtom (svimmat vid ansträngning?), klinisk undersökning inklusive blodtryck, pulsar och hjärtauskultation samt ett 12-avlednings vilo-EKG (även som referens). Vid onormala symtom/fynd rekommenderas kontakt med idrottskardiologiskt kunnig doktor för eventuellt fortsatt utredning, omfattande t ex UCG, max arbetsprov eller långtids-EKG. Se Riksidrottsförbundets och Socialstyrelsens hemsida för aktuella rekommendationer angående kardiell screening och information avsedd för allmänhet och föreningsaktiva.

Rutinprover rekommenderas normalt inte hos friska, symtomfria idrottare. Anemi prover hos fertila kvinnor bör dock vara rutin: Hb, S-Fe, TIBC och S-Ferritin. (vg se avsnittet Anemi och idrott).

Fördjupning

Rekommendationer om kardiell screening inom fotboll inklusive frågeformulär: www.svenskfotboll.se

Riksidrottsförbundet (www.rf.se). Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård” (www.sos.se)

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!