Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Idrottsmedicin / Försäsongsundersökning.
Annons:

Försäsongsundersökning.


Definition

Undersökning av idrottare före tävlingssäsongen. Syftar till att hitta sjukdomar och/eller skador som gör idrottandet kontraindicerat. Även att notera individuella avvikelser för att kunna förhindra skada eller förvärra sjukdom, förbättra prestation samt ge utbildning och undervisning av den enskilde idrottaren.

Undersökning

Ortopedisk försäsongsundersökning. Regelmässigt förekommande. Bedömning av muskelstyrka och rörlighet satt i relation till tidigare skador och muskuloskeletala besvär, framförallt under senaste året. Stabilitetsundersökning av fot och knäleder är viktig. Rörelseomfångsmätning av fot, knä, höft och axelleder ingår i ett ortopediskt status. Behov av individuell styrke- eller rörlighetsträning skall bedömas.

Medicinsk försäsongsundersökning. Målen är att:

– identifiera personer med allvarliga medicinska (kardiella) tillstånd som medför fara i samband med idrott, t.ex. hypertrof kardiomyopati eller aortastenos (var god se avsnittet om Idrottshjärtat).
– identifiera personer med mindre allvarliga, men ändå viktiga tillstånd som ansträngningsutlöst astma eller hypertoni.
– undervisa om skadeprevention; vätska, kost, träning, hur att agera vid infektioner med mera.

Socialstyrelsen och Riksidrottsförbundet rekommenderar hjärtscreening av elitidrottare från 16 års ålder. Vad som räknas till elitidrott finns definierat från varje specialförbund. Undersökningen innefattar anamnes inklusive hereditet och symtom (svimmat vid ansträngning?), klinisk undersökning inklusive blodtryck, pulsar och hjärtauskultation samt ett 12-avlednings vilo-EKG (även som referens). Vid onormala symtom/fynd rekommenderas kontakt med idrottskardiologiskt kunnig doktor för eventuellt fortsatt utredning, omfattande t.ex. UCG, maximalt arbetsprov eller långtids-EKG. Se Riksidrottsförbundets och Socialstyrelsens hemsida för aktuella rekommendationer angående kardiell screening och information avsedd för allmänhet och föreningsaktiva.

Rutinprover rekommenderas normalt inte hos friska, symtomfria idrottare. Anemiprover hos fertila kvinnor bör dock vara rutin: Hb, S-Fe, TIBC och S-ferritin. (var god se avsnittet Anemi och idrott).

Fördjupning

Rekommendationer om kardiell screening inom fotboll inklusive frågeformulär: www.svenskfotboll.se

Riksidrottsförbundet (www.rf.se). Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård” (www.sos.se)

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: