Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Försäsongsundersökning.

Definition

Undersökning av idrottare före tävlingssäsongen. Syftar till att hitta sjukdomar och/eller skador som gör idrottandet kontraindicerat. Även att notera individuella avvikelser för att kunna förhindra skada eller förvärra sjukdom, förbättra prestation samt ge utbildning och undervisning av den enskilde idrottaren.

Undersökning

Ortopedisk försäsongsundersökning. Regelmässigt förekommande. Bedömning av muskelstyrka och rörlighet satt i relation till tidigare skador och muskuloskeletala besvär, framförallt under senaste året. Stabilitetsundersökning av fot och knäleder är viktig. Rörelseomfångsmätning av fot, knä, höft och axelleder ingår i ett ortopediskt status. Behov av individuell styrke- eller rörlighetsträning skall bedömas.

Medicinsk försäsongsundersökning. Målen är att:

– identifiera personer med allvarliga medicinska (kardiella) tillstånd som medför fara i samband med idrott, t.ex. hypertrof kardiomyopati eller aortastenos (var god se avsnittet om Idrottshjärtat).
– identifiera personer med mindre allvarliga, men ändå viktiga tillstånd som ansträngningsutlöst astma eller hypertoni.
– undervisa om skadeprevention; vätska, kost, träning, hur att agera vid infektioner med mera.

Socialstyrelsen och Riksidrottsförbundet rekommenderar hjärtscreening av elitidrottare från 16 års ålder. Vad som räknas till elitidrott finns definierat från varje specialförbund. Undersökningen innefattar anamnes inklusive hereditet och symtom (svimmat vid ansträngning?), klinisk undersökning inklusive blodtryck, pulsar och hjärtauskultation samt ett 12-avlednings vilo-EKG (även som referens). Vid onormala symtom/fynd rekommenderas kontakt med idrottskardiologiskt kunnig doktor för eventuellt fortsatt utredning, omfattande t.ex. UCG, maximalt arbetsprov eller långtids-EKG. Se Riksidrottsförbundets och Socialstyrelsens hemsida för aktuella rekommendationer angående kardiell screening och information avsedd för allmänhet och föreningsaktiva.

Rutinprover rekommenderas normalt inte hos friska, symtomfria idrottare. Anemiprover hos fertila kvinnor bör dock vara rutin: Hb, S-Fe, TIBC och S-ferritin. (var god se avsnittet Anemi och idrott).

Fördjupning

Rekommendationer om kardiell screening inom fotboll inklusive frågeformulär: www.svenskfotboll.se

Riksidrottsförbundet (www.rf.se). Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård” (www.sos.se)

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis