Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Axelledsluxation, främre

ICD-10: S43.0

Orsak

90 % av axelledsluxationerna är främre (urledvridning framåt-nedåt). I regel vid fall mot en utsträckt arm. Vid ruptur av främre delen av broskringen (Bankarts skada) kan detta vara orsak till recidiverande luxationer.

 

Symtom

Svår smärta. Pat kan knappast röra den engagerade armen.

 

Status

Armen är i regel lätt abducerad/utåtroterad och fixerad mot kroppen och stöds i regel av den andra armen. Ofta ses en grop under akromion där caput humeri normalt skulle befinna sig.

Vid främre luxation inte ovanligt med påverkan av n. axillaris (deltoideuspares och sensibilitetsnedsättning lateralt på axeln)- god prognos. Om plexuspåverkan efter reponering gäller akut ortopedbedömning-operationsindikation.

 

Utredning

Lokalisera caput. Röntga före reponeringsförsök (inte alltid nödvändigt vid recidiverande luxationer). Distalstatus med kontroll av cirkulation och neurologi före och efter reponering.

Behandling

Reponering efter röntgenutlåtande: Smärtstillning och muskelavslappning. I regel ges morfin (3 mg intravenöst som kan behöva upprepas) samt diazepam (5 mg i injektion, eventuell upprepning). Denna medicinering innebär övervakning under minst 1 timma efter reponeringen. Alternativt kan 20-30 ml Lidokain ges intraartikulärt om tidigt (inom 2 timmar) efter luxationen. Reponering görs genom att pat får ligga i bukläge och hänga med armen rakt nedåt. Lägg på ett konstant drag rakt nedåt (finns också andra tekniker). Lyckas detta gäller försiktighet med armen och att denna är fixerad de närmaste 1-2 dagarna därefter successiv mobilisering. Under första veckorna undvikande av tung belastning och att föra ut armen i ytterläge vid abduktion och rotation. 

Lyckas inte reponeringsförsöket gäller akutremiss till ortoped då pat i vissa fall behöver narkos. Detta särskilt om luxationen varat någon timma och det handlar om en muskulös patient.

Uppföljning: Uppföljning via sjukgymnast- allt större behov ju äldre patienten är. Vid recidiverande luxationer kan man många gånger reponera armen utan analgetika. Remiss ortoped för ställningstagande till stabiliserande operation.

Aktuella Mediciner

Diazepam: Inj Diazepam.

Lidokain: Inj Xylocain.

Morfin: Inj Morfin.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!