Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Bell´s pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.

ICD-10: G51

Orsak

Perifer facialispares utan känd orsak är en Bells pares. Av de perifera facialispareserna (p.f) med känd orsak år borreliainfektion den vanligaste (hos 10-20% av vuxna och i 50% av fallen hos barn med p.f.), herpes simplex, herpes zoster, otit, autoimmuna reaktioner, trauma.

 

Symtom

Kan börja med en luftvägsinfektion, obehag kring örat, senare en plötsligt insättande nedsatt/upphävd mimik i hela ansiktshalvan. Initialt kan också ljudkänslighet, minskat tårflöde/salivation, smaknedsättning förekomma liksom en lätt nedsättning av sensibiliteten i samma sidas trigeminusnerv.

 

Status

Oförmåga att rynka pannan, defekt ögonslutning, hängande mungipa, utslätad nasolabialfåra. Eventuellt herpesblåsor. Första dagarna kan det förekomma en lätt sensibilitetsnedsättning i ansiktet på samma sida (trigeminus) liksom obehag vid starka ljud och smaknedsättning. Paresen kan vara partiell eller total. Gradera graden av pares för att kunna jämföra vid återbesök (t.ex. Sunnybrook, http://sunnybrook.ca/uploads/FacialGradingSystem.pdf eller House-Backmanskalorna).

 

Differentialdiagnos

Centralt utlöst facialspares (patienten kan då rynka pannan). Borreliainfektion, herpes zoster, trauma, malignitet.

Utredning: Om neurologstatus ger atypisk bild gäller remiss för vidare utredning. Ställningstagande till lumbalpunktion med tanke på borreliainfektion – rekommenderas. Dubbelsidig pares eller snart recidiv på andra sidan tyder på borreliainfektion. Blodserologi är osäker (tas vid insjuknandet och uppföljningsprov efter 2-4 vkr). LP rekommenderas alltid på barn.

Behandling

Om slutningsdefekt av ögat skydd av ögonkammare och tårsubstitut, ev. tejpning av ögonlocket. Vid neuroborrelios doxycyklin för vuxna 1×2 i 14 dagar, för barn se FASS. Om icke påvisbar borrelia har Prednisolon i dos 30 mg x 2 i 5 dagar, sedan minska 10 mg per dag sammanlagd behandlingstid 10 dagar, visat en klart förbättrad utläkning. Antiviral behandling har inget värde om inte påvisad virusinfektion (blåsor i status – zoster oticus eller herpes simplexinfektion). Herpes behandling insätts inom 72 timmar efter att vesikler synts. De flesta pareserna går över helt inom 6-8 veckor. Återbesök kontroll efter 1-4-10 veckor, 70-80% återställda efter 10 veckor. Kvarstående besvär (men förbättring) efter 10 vkr till sjukgymnast för mimisk träning. Ett fåtal kan p.g.a. kvarstående symtom behöva behandling med botulinomtoxin eller operation. Om ingen förbättring efter 3 månader överväg utredning – annan orsak till paresen – remissfall

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Doxycyklin: T Doxyferm. Oral susp Vibranord.

Antivirala medel

Aciklovir: T Aciklovir. Mixt/T Zovirax.

Valaciclovir: T Valaciclovir. T Valtrex.

Steroid

Prednisolon: T Prednisolon.

Tårsubstitut

Ögondr Isopto-Plain, Ögonsalva Occulentum simplex.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis