NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Bell´s pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.

ICD-10: G51

Orsak

Perifer facialispares utan känd orsak är en Bells pares. Av de perifera facialispareserna (p.f) med känd orsak år borreliainfektion den vanligaste (hos 10-20% av vuxna och i 50% av fallen hos barn med p.f.), herpes simplex, herpes zoster, otit, autoimmuna reaktioner, trauma.

 

Symtom

Kan börja med en luftvägsinfektion, obehag kring örat, senare en plötsligt insättande nedsatt/upphävd mimik i hela ansiktshalvan. Initialt kan också ljudkänslighet, minskat tårflöde/salivation, smaknedsättning förekomma liksom en lätt nedsättning av sensibiliteten i samma sidas trigeminusnerv.

 

Status

Oförmåga att rynka pannan, defekt ögonslutning, hängande mungipa, utslätad nasolabialfåra. Eventuellt herpesblåsor. Första dagarna kan det förekomma en lätt sensibilitetsnedsättning i ansiktet på samma sida (trigeminus) liksom obehag vid starka ljud och smaknedsättning. Paresen kan vara partiell eller total. Gradera graden av pares för att kunna jämföra vid återbesök (t.ex. Sunnybrook, http://sunnybrook.ca/uploads/FacialGradingSystem.pdf eller House-Backmanskalorna).

 

Differentialdiagnos

Centralt utlöst facialspares (patienten kan då rynka pannan). Borreliainfektion, herpes zoster, trauma, malignitet.

Utredning: Om neurologstatus ger atypisk bild gäller remiss för vidare utredning. Ställningstagande till lumbalpunktion med tanke på borreliainfektion – rekommenderas. Dubbelsidig pares eller snart recidiv på andra sidan tyder på borreliainfektion. Blodserologi är osäker (tas vid insjuknandet och uppföljningsprov efter 2-4 vkr). LP rekommenderas alltid på barn.

Behandling

Om slutningsdefekt av ögat skydd av ögonkammare och tårsubstitut, ev. tejpning av ögonlocket. Vid neuroborrelios doxycyklin för vuxna 1×2 i 14 dagar, för barn se FASS. Om icke påvisbar borrelia har Prednisolon i dos 30 mg x 2 i 5 dagar, sedan minska 10 mg per dag sammanlagd behandlingstid 10 dagar, visat en klart förbättrad utläkning. Antiviral behandling har inget värde om inte påvisad virusinfektion (blåsor i status – zoster oticus eller herpes simplexinfektion). Herpes behandling insätts inom 72 timmar efter att vesikler synts. De flesta pareserna går över helt inom 6-8 veckor. Återbesök kontroll efter 1-4-10 veckor, 70-80% återställda efter 10 veckor. Kvarstående besvär (men förbättring) efter 10 vkr till sjukgymnast för mimisk träning. Ett fåtal kan p.g.a. kvarstående symtom behöva behandling med botulinomtoxin eller operation. Om ingen förbättring efter 3 månader överväg utredning – annan orsak till paresen – remissfall

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Doxycyklin: T Doxyferm. Oral susp Vibranord.

Antivirala medel

Aciklovir: T Aciklovir. Mixt/T Zovirax.

Valaciclovir: T Valaciclovir. T Valtrex.

Steroid

Prednisolon: T Prednisolon.

Tårsubstitut

Ögondr Isopto-Plain, Ögonsalva Occulentum simplex.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer