Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Bröstsmärta

ICD-10: R07

OBS! Alla oklara fall av akut bröstsmärta remitteras till sjukhus för bedömning och observation. Nedanstående tillstånd är exempel över vanliga orsaker till akut bröstsmärta.

* Markerar att det finns mer text under denna rubrik i denna bok.

Angina pectoris*:

Akut snabbt övergående bröstsmärta i samband med ansträngning.

Aortadissektion*:

Bröst- buksmärta som också vandrar ut mot ryggen.

Bältros. Herpes zoster:

Kan vara intensiv ytlig smärta även före det att blåsorna uppträder.

Diskbråck:

P.g.a. rizopatismärtor

Esofagit/Esofagal reflux:

Kan vara kliniskt svårt att skilja från hjärtinfarkt och svarar ibland på nitroglycerin vilket kan vara vilseledande i diagnostiken.

Hjärtinfarkt* /Hjärtsvikt:

Allt från inga besvär till intensiv smärta och svikt.

Kotkompression:

Efter trauma eller p.g.a. malignitet. Spontant vid osteoporos.

Lungemboli*:

Hållkänsla i bröstet, ev. andningspåverkan.

Myalgi:

Ömhet i bröstkorgsmuskulaturen ofta i samband med virusinfektion.

Perimyokardit*:

Smärta som ofta förvärras i liggande och vid andning.

Pleurit*:

Andningskorrelerad smärta.

Tietzes syndrom*:

Lokaliserad ömhet på broskdelen av revben. Ofta vid stress och ”hög” andning.

För dig som patient
Läs mer om Bröstsmärta på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!