Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”.

ICD-10: E86 (dehydrering)

Orsak

Förlust av vätska, som ej kompenserats av tillräcklig tillförsel.

 

Symtom

Törst, trötthet, nedsatt koncentration, minskad svettning, höjd kroppstemperatur, yrsel, huvudvärk. I extrema fall svimning, medvetslöshet och kramper. Kan bidra till ”ansträngningsutlöst värmeslag” med rubbad temperaturreglering, kramper, konfusion, muskelsönderfall och ev. lever- och njurpåverkan. I extrema fall kan detta tillstånd leda till död.

Prestationsförmågan går kraftigt ned i takt med ökande dehydrering. En vätskeförlust på 2% resp. 3% av kroppsvikten leder till cirka 20 % resp. 30% nedsättning av prestationsförmågan! Idrottare kan förlora mellan 1-4 liter vätska under match/tävling.

 

Status

Varm, torr hud, lågt blodtryck, medvetandepåverkan och/ eller konfusion, ev förhöjd kroppstemperatur.

 

Utredning

Det är lätt att underskatta vätskeförlusterna. Törsten är inget bra mått på vätskebrist. Om urinen är koncentrerad och sparsam före intensivare idrottsutövning finns ökad risk för dehydrering.

 

Behandling

Prevention. Drick tillräckligt före och under idrottsutövning, speciellt vid varm och torr väderlek.

Risker även med övervätskning! Detta tycks fr.a. drabba idrottare nedom eliten vid t.ex. långa löpartävlingar eller skidtävlingar, där man p.g.a. långa tävlingstider hinner dricka stora mängder vätska under loppet. Övervätskning kan leda till yrsel, kramper och även hjärnödem.

För dig som patient
Läs mer om Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!