Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”.

ICD-10: E86 (dehydrering)

Orsak

Förlust av vätska, som ej kompenserats av tillräcklig tillförsel.

 

Symtom

Törst, trötthet, nedsatt koncentration, minskad svettning, höjd kroppstemperatur, yrsel, huvudvärk. I extrema fall svimning, medvetslöshet och kramper. Kan bidra till ”ansträngningsutlöst värmeslag” med rubbad temperaturreglering, kramper, konfusion, muskelsönderfall och ev. lever- och njurpåverkan. I extrema fall kan detta tillstånd leda till död.

Prestationsförmågan går kraftigt ned i takt med ökande dehydrering. En vätskeförlust på 2% resp. 3% av kroppsvikten leder till cirka 20 % resp. 30% nedsättning av prestationsförmågan! Idrottare kan förlora mellan 1-4 liter vätska under match/tävling.

 

Status

Varm, torr hud, lågt blodtryck, medvetandepåverkan och/ eller konfusion, ev förhöjd kroppstemperatur.

 

Utredning

Det är lätt att underskatta vätskeförlusterna. Törsten är inget bra mått på vätskebrist. Om urinen är koncentrerad och sparsam före intensivare idrottsutövning finns ökad risk för dehydrering.

 

Behandling

Prevention. Drick tillräckligt före och under idrottsutövning, speciellt vid varm och torr väderlek.

Risker även med övervätskning! Detta tycks fr.a. drabba idrottare nedom eliten vid t.ex. långa löpartävlingar eller skidtävlingar, där man p.g.a. långa tävlingstider hinner dricka stora mängder vätska under loppet. Övervätskning kan leda till yrsel, kramper och även hjärnödem.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev