Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”.

ICD-10: E86 (dehydrering)

Orsak

Förlust av vätska, som ej kompenserats av tillräcklig tillförsel.

 

Symtom

Törst, trötthet, nedsatt koncentration, minskad svettning, höjd kroppstemperatur, yrsel, huvudvärk. I extrema fall svimning, medvetslöshet och kramper. Kan bidra till ”ansträngningsutlöst värmeslag” med rubbad temperaturreglering, kramper, konfusion, muskelsönderfall och ev. lever- och njurpåverkan. I extrema fall kan detta tillstånd leda till död.

Prestationsförmågan går kraftigt ned i takt med ökande dehydrering. En vätskeförlust på 2% resp. 3% av kroppsvikten leder till cirka 20 % resp. 30% nedsättning av prestationsförmågan! Idrottare kan förlora mellan 1-4 liter vätska under match/tävling.

 

Status

Varm, torr hud, lågt blodtryck, medvetandepåverkan och/ eller konfusion, ev förhöjd kroppstemperatur.

 

Utredning

Det är lätt att underskatta vätskeförlusterna. Törsten är inget bra mått på vätskebrist. Om urinen är koncentrerad och sparsam före intensivare idrottsutövning finns ökad risk för dehydrering.

 

Behandling

Prevention. Drick tillräckligt före och under idrottsutövning, speciellt vid varm och torr väderlek.

Risker även med övervätskning! Detta tycks fr.a. drabba idrottare nedom eliten vid t.ex. långa löpartävlingar eller skidtävlingar, där man p.g.a. långa tävlingstider hinner dricka stora mängder vätska under loppet. Övervätskning kan leda till yrsel, kramper och även hjärnödem.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät om antibiotikaförskrivning

Strama vill veta hur attityden hos läkare förändras kring antibiotikaförskrivning. Svara på 9 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer