Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Idrottsmedicin / Diabetes och idrott.
Annons:

Diabetes och idrott.


Var god se avsnittet om diabetes i kapitlet Endokrinologi.

Inga kontraindikationer finns om blodsockret är välreglerat och det inte finns diabeteskomplikationer (neuropati, mikroangiopati, retinopati eller nefropati). Detta gäller även för deltagande på elitnivå. Den fysiska träningsbarheten är normal hos diabetiker med god sockerkontroll.

Obs! Vissa undantag kan finnas. Dykning till exempel bör diskuteras med specialistkunnig diabetolog avseende kontraindikation.

Behandling

Idrottare med diabetes (oftast typ-1) är relativt vanligt och de behöver särskild uppmärksamhet: Kontrollera njurfunktion, ögonbottnar, EKG och perifert nervstatus inför elitidrott.
Vid typ-2 diabetes är fysisk aktivitet förstahandsmedel i behandlingen. Förbättrad insulinkänslighet anses som den viktigaste effekten. Regelbunden motion i akuta skedet ger förbättrat sockerläge för såväl typ-1 som typ-2 diabetiker. På längre sikt har endast typ-2 diabetiker bevisat bättre sockerläge av regelbunden aktivitet. Motion har positiv effekt på övriga riskfaktorer: Blodtryck, vikt, blodfetter, risk för blodpropp med mera, vilket ger minskad total riskprofil för både typ 1 och typ 2 diabetiker. Minskad risk för diabeteskomplikationer (nefro, retino- och neuropati).

Råd till idrottande diabetiker med insulin:

God sockerkontroll genom regelbundna motions- och kostvanor minimerar sockersvängningar. Kontrollera blodsocker före och efter träningspass där insulindosen anpassas efter planerad aktivitet (se nedan). Regelbunden fotvård, risk för fotsår.

Mät blodsockret cirka 30 min före aktivitet: Vid lågt blodsocker före träningspass konsumeras kolhydrater före, under och efter utfört träningspass. Vid normalt blodsocker före aktivitet, konsumera kolhydrater om lång duration av aktivitet. Vid högt blodsocker innan träningen, kontrollera förekomst av ketoner i urin (enkel urinsticka). Om ketoner i urinen: Avstå träning, drick vatten och korrigera blodsockret med extra insulin. Annars risk för ytterligare stegring av blodsockret under träningen på grund av avsaknad av insulin, som krävs för glukosupptag i cellerna.

Mät blodsockret cirka 30 min. efter aktivitet: Risk för hypoglykemi. Individen skall känna sin individuella reaktion på olika former av aktivitet (olika tider på dygnet, durationer, intensiteter, typer av träning). Stora individuella skillnader. Större risk för hypoglykemi om personen haft insulinkrävande diabetes i flera år.

Undvik fysisk aktivitet kvällstid (om möjligt) på grund av större risk för hypoglykemi.

Undvik att ge insulin i muskulatur som skall arbeta inom 1 timme.

Justera insulindoserna efter planerad aktivitet: Stora individuella skillnader men som tumregel kan oftast kortverkande insulin seponeras inför aktivitet. Långverkande insulin reduceras med cirka 30 % beroende på aktivitet.

Konsumera kolhydrater under långvarig aktivitet. Ha alltid tillgänglig extra snabbverkande kolhydrater, glukospulver, druvsockertablett etc.

Informera lagläkare och tränare om sjukdomen. De skall ha tillgång till kolhydrater. Doktorn skall ha glukagon att ge vid behov i m eller s c för att häva hypoglykemi vid medvetslöshet – ger effekt inom 10 minuter. Numera finns även andra hjälpmedel som insulinpumpar, som hjälper typ-1 diabetiker att kunna vara aktiva med jämnare glukoskurva.

Aktuella Mediciner

Glukagon: Inj. Glukagon.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: