Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Diabetes och idrott.

Var god se avsnittet om diabetes i Kapitlet Endokrina sjukdomar.

Inga kontraindikationer finns om blodsockret är välreglerat och det inte finns diabeteskomplikationer (neuropati, mikroangiopati, retinopati eller nefropati). Detta gäller även för deltagande på elitnivå. Den fysiska träningsbarheten är normal hos diabetiker med god sockerkontroll.

Obs! Vissa undantag kan finnas. Dykning till exempel bör diskuteras med specialistkunnig diabetolog avseende kontraindikation.

Behandling

Idrottare med diabetes (oftast typ-1) är relativt vanligt och de behöver särskild uppmärksamhet: Kontrollera njurfunktion, ögonbottnar, EKG och perifert nervstatus inför elitidrott.
Vid typ-2 diabetes är fysisk aktivitet förstahandsmedel i behandlingen. Förbättrad insulinkänslighet anses som den viktigaste effekten. Regelbunden motion i akuta skedet ger förbättrat sockerläge för såväl typ-1 som typ-2 diabetiker. På längre sikt har endast typ-2 diabetiker bevisat bättre sockerläge av regelbunden aktivitet. Motion har positiv effekt på övriga riskfaktorer: Blodtryck, vikt, blodfetter, risk för blodpropp med mera, vilket ger minskad total riskprofil för både typ 1 och typ 2 diabetiker. Minskad risk för diabeteskomplikationer (nefro, retino- och neuropati).

Råd till idrottande diabetiker med insulin:

God sockerkontroll genom regelbundna motions- och kostvanor minimerar sockersvängningar. Kontrollera blodsocker före och efter träningspass där insulindosen anpassas efter planerad aktivitet (se nedan). Regelbunden fotvård, risk för fotsår.

Mät blodsockret cirka 30 min före aktivitet: Vid lågt blodsocker före träningspass konsumeras kolhydrater före, under och efter utfört träningspass. Vid normalt blodsocker före aktivitet, konsumera kolhydrater om lång duration av aktivitet. Vid högt blodsocker innan träningen, kontrollera förekomst av ketoner i urin (enkel urinsticka). Om ketoner i urinen: Avstå träning, drick vatten och korrigera blodsockret med extra insulin. Annars risk för ytterligare stegring av blodsockret under träningen på grund av avsaknad av insulin, som krävs för glukosupptag i cellerna.

Mät blodsockret cirka 30 min. efter aktivitet: Risk för hypoglykemi. Individen skall känna sin individuella reaktion på olika former av aktivitet (olika tider på dygnet, durationer, intensiteter, typer av träning). Stora individuella skillnader. Större risk för hypoglykemi om personen haft insulinkrävande diabetes i flera år.

Undvik fysisk aktivitet kvällstid (om möjligt) på grund av större risk för hypoglykemi.

Undvik att ge insulin i muskulatur som skall arbeta inom 1 timme.

Justera insulindoserna efter planerad aktivitet: Stora individuella skillnader men som tumregel kan oftast kortverkande insulin seponeras inför aktivitet. Långverkande insulin reduceras med cirka 30 % beroende på aktivitet.

Konsumera kolhydrater under långvarig aktivitet. Ha alltid tillgänglig extra snabbverkande kolhydrater, glukospulver, druvsockertablett etc.

Informera lagläkare och tränare om sjukdomen. De skall ha tillgång till kolhydrater. Doktorn skall ha glukagon att ge vid behov i m eller s c för att häva hypoglykemi vid medvetslöshet – ger effekt inom 10 minuter. Numera finns även andra hjälpmedel som insulinpumpar, som hjälper typ-1 diabetiker att kunna vara aktiva med jämnare glukoskurva.

Aktuella Mediciner

Glukagon: Inj. Glukagon.

För dig som patient
Läs mer om Diabetes och idrott. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis