Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Divertikulit

ICD-10: K57.8

Orsak

Inflammation i tarmdivertiklar. Risken att drabbas av divertikulit ökar med ökande ålder, hos rökare och högkonsumenter av alkohol. Oftast drabbas colon descendens och sigmoideum.

 

Symtom

Värk oftast i vä fossa, feber, ofta förändrade avföringsvanor (förstoppningstendens), illamående och blåsirritation vanligt. Om perforation av divertikel stark allmänpåverkan; sepsis- chockbild.

 

Differentialdiagnoser

Irritable Bowel Disease (IBS), förstoppning, rektal- koloncancer, kolit, appendicit, ileus, pyelonefrit, salpingit, endometrit, ovarialcysta.

 

Status

Palpöm i oftast vä fossa och ömhet mot vä vid rektalpalpation.

 

Utredning: Buk/rektalpalpation. CRP. Utredning i akut skede hos kirurgen kan inkludera CT buk, MRT eller ultraljud. Buköversikt om misstänkt ileusbild.

Behandling

Tarmvila om opåverkad patient med måttligt förhöjd CRP (< 75). Där gäller flytande kost och ev. antibiotika i form av trimsulfa, kinolon eller doxycyklin med tillägg av metronidazol. Vid behov smärtstillande. Patienten följs upp med colonutredning (rektoskopi, koloskopi).

Hög CRP och/eller allmänpåverkad pat inremitteras till kirurgklinik för parenteral nutrition/antibiotika. Risk för perforation, blödning, abcessbildning, men också fistelbildning. Immunosupprimerade patienter visar diskret symtombild med ökad risk för perforation.

Aktuella Mediciner

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin.

Doxycyklin: T Doxyferm.

Fibrer: Dospulver Inolaxol.

Laxantia: Mixt Lactulos. Rektallösning Microlax.

Metronidazol: T Flagyl.

Trimetoprimsulfa: T Bactrim T Eusaprim.

För dig som patient
Läs mer om Divertikulit på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!