Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Epiglottit. Struplocksinflammation

ICD-10: J05

Orsak

”Klassisk bild” är bakteriellt orsakad med Haemophilus Influenzae B. Idag ovanligt hos barn efter att vaccineringen införts i det allmänna vaccinationsprogrammet (1993). Hos vuxna också pneumokocker, streptokocker eller virus.

 

Symtom

Startar ofta som en övre luftvägsinfektion med halsont och hög feber. Snabb utveckling, i regel inom ett dygn.

 

Status

Allmänpåverkad patient som helst sitter upp och kan ha svårt att svälja saliven. Rodnade slemhinnor med svullen/ rodnad epiglottis (enligt lärobok klassiskt som ett körsbär) bakom tungan. Vid misstanke: spegla.

 

Differentialdiagnoser

Pseudokrupp (aldrig svårt att svälja), laryngiter, faryngiter.

Riktlinje för skillnader mellan pseudokrupp och epiglottit:

Symtom                          Pseudokrupp                 Epiglottit

Debut                            kväll/natt                       varierar

Allmän tillstånd             i regel opåverkat            allmänpåverkad

Andn.påverkan              inspiratoriskt                  inspir+expirie

Hosta                             skällande                       nej

Halsont                          nej                                 ja

Sväljningsproblem         nej                                 ja

Steroideffekt                 ja                                   ??

Behandling

Vid minsta misstanke: Lämna aldrig patienten ensam! Sittande ställning med lugn och ro viktigt. Förbered för transport till sjukhus, sätt venflon och ge hydrokortison 100 mg i.m. Om möjligt ge också antibiotika ampicillin eller cefalosporin. Om patienten slutar att andas -kan komma plötsligt!- försök att ventilera med Rubens blåsa eller mun-mun metoden, där man själv ligger på rygg och barnet ovanpå! I nödfall koniotomi. Palpera fram krikoidbrosket, vilket är lätt på en vuxen men svårt på en barnhals. Tvärsnitt för en 6-7 mm intubationstub för vuxen. På barn kan man sticka in en eller flera venflonkanyler som kopplas till nippeln på en tub med 4 mm innerdiameter, vilken man sedan kan koppla till en Rubens blåsa. Akut till sjukhus och medfölj transporten.

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Amoxicillin: Mixt/T Amoxicillin, Mixt/T Amimox.

Ampicillin: Inj. Doktacillin.

Cefolosporin texinj  cefotaxim,inj  ceftrianxon,

Steroid

Hydrokortison: Inj Solu-Cortef.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer