Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Epiglottit. Struplocksinflammation

ICD-10: J05

Orsak

”Klassisk bild” är bakteriellt orsakad med Haemophilus Influenzae B. Idag ovanligt hos barn efter att vaccineringen införts i det allmänna vaccinationsprogrammet (1993). Hos vuxna också pneumokocker, streptokocker eller virus.

 

Symtom

Startar ofta som en övre luftvägsinfektion med halsont och hög feber. Snabb utveckling, i regel inom ett dygn.

 

Status

Allmänpåverkad patient som helst sitter upp och kan ha svårt att svälja saliven. Rodnade slemhinnor med svullen/ rodnad epiglottis (enligt lärobok klassiskt som ett körsbär) bakom tungan. Vid misstanke: spegla.

 

Differentialdiagnoser

Pseudokrupp (aldrig svårt att svälja), laryngiter, faryngiter.

Riktlinje för skillnader mellan pseudokrupp och epiglottit:

Symtom                          Pseudokrupp                 Epiglottit

Debut                            kväll/natt                       varierar

Allmän tillstånd             i regel opåverkat            allmänpåverkad

Andn.påverkan              inspiratoriskt                  inspir+expirie

Hosta                             skällande                       nej

Halsont                          nej                                 ja

Sväljningsproblem         nej                                 ja

Steroideffekt                 ja                                   ??

Behandling

Vid minsta misstanke: Lämna aldrig patienten ensam! Sittande ställning med lugn och ro viktigt. Förbered för transport till sjukhus, sätt venflon och ge hydrokortison 100 mg i.m. Om möjligt ge också antibiotika ampicillin eller cefalosporin. Om patienten slutar att andas -kan komma plötsligt!- försök att ventilera med Rubens blåsa eller mun-mun metoden, där man själv ligger på rygg och barnet ovanpå! I nödfall koniotomi. Palpera fram krikoidbrosket, vilket är lätt på en vuxen men svårt på en barnhals. Tvärsnitt för en 6-7 mm intubationstub för vuxen. På barn kan man sticka in en eller flera venflonkanyler som kopplas till nippeln på en tub med 4 mm innerdiameter, vilken man sedan kan koppla till en Rubens blåsa. Akut till sjukhus och medfölj transporten.

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Amoxicillin: Mixt/T Amoxicillin, Mixt/T Amimox.

Ampicillin: Inj. Doktacillin.

Cefolosporin texinj  cefotaxim,inj  ceftrianxon,

Steroid

Hydrokortison: Inj Solu-Cortef.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis