NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Extern otit. Hörselgångsinflammation

ICD-10: H60

Orsaker

Mycket badande, öronpetning liksom psoriasis är vanliga orsaker till diffus extern otit. Hörselgångsfurunkel orsakas av inflammation i talgkörtel, ibland via stafylokocker införda genom öronpetning.

Symtom/ status

Diffus extern otit: Smärta, eventuell sekretion ur hörselgång, måttlig hörselnedsättning. Vid inspektion ses alla grader av inflammatorisk reaktion i huden från lätt svullnad till total ocklusion.

Hörselgångsfurunkel: Alltid i yttre hörselgången, ofta ömmande lymfkörtlar bakom och framför örat.

Använd ej samma instrument i båda öronen, varken sug eller örontratt. Alternativt undersök alltid friska örat först. Använd engångssugar vid infektionstecken. 

Differentialdiagnos

Oftast klar diagnos men vid stark svullnad kan det vara svårt att se trumhinnan -mediaotit? ömmande lymfkörtlar, mastoidit.

Behandling

Diffus extern otit: Alltid rensugning. Undvik vatten, tvål/schampo i hörselgången. ”Pilla ej i örat!” Steroidhaltiga örondroppar (gr 1-3) ev. med antibiotika under 5-7 dagar. Vid svullnad: Tamponad indränkt med alsolsprit 1 % som får sitta 1 dygn. Pat får själv droppa alsolsprit var fjärde timma under dagtid. Om ilsket kan man behöva rengöra på nytt efter ett dygn och lägga ny tamponad innan droppbehandling enligt ovan kan påbörjas. Skydda hörselgången genom att använda fetvadd i öronen vid bad/dusch.

Hörselgångsfurunkel: Försiktig rengöring med koksalt eller alkoholindränkt öronpinne. Installera tamponad indränkt med steroid-antibiotikasalva, därefter en veckas behandling med örondroppar innehållande kortison och antibiotika. Om furunkeln är fluktuerande och kvarstående bör den incideras och dräneras i lokalanestesi. Skölj ordentligt med koksalt under ingreppet.

Lokal behandling med örondroppar innehållande oxytetracyklin och poly- myxin B + glukokortikoid eller ciprofloxacin med eller utan glukokortikoid.

Svårbehandlad infektion hanteras av ÖNH-specialist och efter odling (misstanke pseudomonas).

Aktuella Mediciner

Steroid

Gr II: Lösn Locoid.

Gr II + ab: Örondr. Locacorten-Vioform.

Gr III: Örondr. Diproderm, 1 pipett x 2 x III, därefter 1 x 1.

No 20 st endospipetter.

Kortikosteroid Gr I + oxytetracyklin och poly- myxin B: Örondrp. Terracortril med Polymyxin B.

Ciprofloxacin: Ciloxan, Cetraxal

Ciprofloxacin + kortikosteroid gr III (fluocinolon): Cetraxal Comp

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer