NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Feberkramp

ICD-10: R56.0

Symtom

Generaliserat toniskt – kloniskt anfall hos barn med feber. Frånvaro av intrakraniell infektion eller annan specifik orsak till krampanfallet (tex hypoglykemi). Debuterar mellan 6 månader och 4 (-6) års ålder.

Typisk feberkramp

– temp >38,5 grader

– kort duration, högst 15 minuter, men vanligen kortare (<5 minuter)

– symmetrisk, inte fokal

– inga kvarstående neurologiska symtom eller bortfall efter anfallet

Differentialdiagnoser

Epilepsi, affektkramp, frossa, bakteriell meningit/ CNS infektion, hypoglykemi, elektrolytrubbning, metabol sjukdom.

Utredning

Utred orsaken till febern samt bedöm neurologiska symtom. Vid misstanke på meningit/sepsis ambulanstransport till barnsjukhus. Överväg akutremiss till barnsjukhus vid förstagångskramp, oroliga föräldrar, ny feberkramp inom samma dygn och kvarstående neurologiska symtom.

Ev CRP, strep A, P-glukos, urinprov.

Behandling

Klä av barnet, badda med ljummet vatten. Supp paracetamol alt ibuprofen. Om pågående kramp (>5 min) ges kramplösande medicin.

Midazolam buccalt 0,2 mg/kg. <1 år: 2,5 mg; 1–4 år: 5 mg; 5–9 år 7,5mg; >10 år: 10 mg.
Alternativt Diazepam rektalt 0,5–0,75 mg/kg. 6 mån–2 år: 5 mg; >2 år: 10mg

Feberkramper går inte att förebygga via antipyretika, inte heller att detta hjälper mot pågående krampen, men kan ges för att barnet ska må bättre. Behandla ev. bakteriell orsak till infektionen enligt riktlinjer. Informera om feberkramp. Vid längre krampduration kan familjen utrustas med klysma diazepam.

Uppföljning: Remittera alltid till barnläkare för genomgång och polikliniskt EEG vid atypisk feberkramp, flera anfall inom 24 timmar, efter tredje feberkrampen vid tre olika feberepisoder.

Remittera till barnneurolog vid feberkramp hos barn med avvikande psykomotorisk utveckling.

Aktuella Mediciner

Midazolam: Munhålelösning. Buccolam. Injektionsvätska. Midazolam.

Diazepam: Rektallösning. Diazepam/ Stesolid.

Ibuprofen: Oral susp. Brufen. Oral susp/ supp Ipren.

Paracetamol: Mixt/ Supp. Alvedon. Mixt/ Supp. Panodil.

 

För dig som patient
Läs mer om Akutmedicin. Feberkramp på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer