Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Fingerluxation

ICD-10: S63.1

Definition

Vanligast är att mellanfalangen på någon av fingrarna II-IV går ur led bakåt i förhållande till den proximala falangen. En dislokation framåt är ovanligare, och oftast förenat med större mjukdelsskada. Likaså är dislokation av den distala falangen mer ovanligt och oftast sammanhängande med större skada.

 

Orsak

Vanlig idrottskada. Hyperextension av proximala leden, ofta fotbollsmålvakter eller handbollspelare.

 

Status

Fingret kan fortfarande vara dislocerat vid ankomst. Om reponerat finns ofta svullnad och en lokal ömhet över leden. Eventuellt kvarvarande instabilitet kontrolleras via hyperextension mot motstånd. Även fingrets sidoledband undersöks avseende eventuell instabilitet.

 

Utredning

Röntgen kan visa ett litet fragment ur den proximala delen av mellanfalangen.

 

Behandling

Dislokation bakåt: Om fingret fortfarande är ur led – bedövning (ledningsanestesi- utan adrenalin) och reponering genom traktion, d.v.s. att fingret dras ut i längdled tills det hamnar rätt igen. Efter reponering utför stabilitetstest, kontrollera rotationsfelställning och remiss rtg.

En veckas immobilisering i funktionsställning. Därefter tejpning 3 veckor till grannfingret för att förhindra hyperextension och tillåta normal aktiv rörelse i övriga fingerleder.

Dislokation framåt: Ortopedfall. Oftast större skada med trauma mot dorsala sidan av mellanfalangen, som leder till dislokation framåt. Ofta skadas extensormekanismen, så att man ej aktivt kan extendera i mellanfalangen. Remiss ortoped. Fixation i full extension under sex veckor för att förhindra bestående skador såväl på extensorfunktion av mellanfalang som på flexorfunktionen i distala falangen (välkänd komplikation).

Aktuella Mediciner

Lidokain: Inj Xylocain.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!