NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Förstoppning hos vuxna. Obstipation hos vuxna.

ICD-10: K59

Definition

Defekationsintervall över 3 dagar, hård avföring och tömningsbesvär vilket leder till krystningar och känsla av ofullständig tarmtömning.

Orsaker

Många orsaker finns. Här tas upp ett par av de vanligaste anledningarna till att man söker akut för sina besvär.

Ändrade vanor: Defekationsrytm, mathållning, immobilisering.

GI-sjukdomar: Kolon- eller rektalcancer, tarmpolyper, analfissurer, hemorrojder, strikturer, IBS.

Läkemedelsbiverkan: Morfin, kodeinhaltiga läkemedel, analgetika, antidepressiva, antikolinergika, Ca-antagonister, antacida, järn, diuretika.

Utredning

Anamnes och status. Vidare åtgärder/ utredningar får planeras utifrån detta.

Behandling

I det akuta läget: Tarmirriterande medel: Droppar (natriumpikosulfat), alt. rektallösning (natriumlaurylsulfoacetat, natriumdokusat, sorbitol), tabl./supp. (bisakodyl), Medlen som stimulerar tarmperistaltiken genom en direkt verkan på tarmväggens nervplexa kan ges vid tillfällig, kortvarig förstoppning. Vid svårare förstoppning eller fekalom pröva makrogolpulver som ofta fungerar bra när andra behandlingar ej fungerat.

Vid svår förstoppning kan behandling under kortare tid ges med paraffinemulsion i doser upp mot 10-30 ml x 1-2, används fr.a. inom den palliativa vården. Kan hämma upptaget av fettlösliga vitaminer varför man rekommenderar användning i högst fem dagar i följd, med ett par dagar emellan kurerna.

Förebygg akut förstoppning: Ge tid för toalettbesök.

Kostomläggning: Fibrer – bröd bakat på kli, linfrö eller fullkorn, plommon, fikon, mogna päron, rikligt med dryck. Ökat vätskeintag.

Ökad fysisk aktivitet: Promenera, cykla, bukmuskelgymnastik.

Bulkmedel: T.ex. sterkuliagummi, används vid lättare förstoppningsbesvär.

Aktuella Mediciner

Laktulos: Mjölksyra bildas som osmotiskt binder vatten. Är förstahandsmedel vid långvarig förstoppning. Annat osmotiskt verkande preparat är makrogol.

Bisakodyl: Supp/T Dulcolax.

Laktulos: Mixt Laktulos.

Makrogol:Oral lösning Forlax.

Mineralsalt/ Makrogol: Oral lösning Movicol.

Natriumdokusat: Rektallösning Klyx.

Natriumpikosulfat: Droppar Laxoberal. Droppar Cilaxoral.

Natriumlaurylsulfoacetat: Rektallösning Microlax.

Sorbitol: Klysma Resulax.

Sterkuliagummi: Dosgranulat/Dospulver Inolaxol.

Övrigt: Paraffinemulsion APL.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer