Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Förstoppning hos vuxna. Obstipation hos vuxna

Förstoppning hos vuxna. Obstipation hos vuxna

ICD-10: K59

Definition

Defekationsintervall över 3 dagar, hård avföring och tömningsbesvär vilket leder till krystningar och känsla av ofullständig tarmtömning.

 

Orsaker

Många orsaker finns. Här tas upp ett par av de vanligaste anledningarna till att man söker akut för sina besvär.

Ändrade vanor: Defekationsrytm, mathållning, immobilisering.

GI-sjukdomar: Colon- eller rektalcancer, tarmpolyper, analfissurer, hemorrojder, strikturer, IBS.

Läkemedelsbiverkan: Morfin, kodeinhaltiga läkemedel, analgetika, antidepressiva, antikolinergika, Ca-antagonister, antacida, järn, diuretika.

 

Utredning

Anamnes och status. Vidare åtgärder/ utredningar får planeras utifrån detta.

Behandling

I det akuta läget: Tarmirriterande medel: Droppar (natriumpikosulfat), alt rektallösning (natriumlaurylsulfoacetat, natriumdokusat, sorbitol), tabl./supp. (bisakodyl), Medlen som stimulerar tarmperistaltiken genom en direkt verkan på tarmväggens nervplexa kan ges vid tillfällig, kortvarig förstoppning. Vid svårare förstoppning eller fekalom pröva Makrogol pulver som ofta fungerar bra när andra behandlingar ej fungerat.

Vid svår förstoppning kan behandling under kortare tid ges med paraffinemulsion i doser upp mot 10-30 ml x 1-2, används ff.a inom den palliativa vården. Kan hämma upptaget av fettlösliga vitaminer varför man rekommenderar användning i högst fem dagar i följd, med ett par dagar emellan kurerna.

5-HTreceptoragonist: Prukaloprid är ett alternativ vid kronisk förstoppning hos kvinnor där laxativ ej givit tillfredställande effekt.

Förebygg akut förstoppning: Ge tid för toalettbesök!

Kostomläggning: Fibrer – bröd bakat på kli, linfrö eller fullkorn, plommon, fikon, mogna päron, rikligt med dryck, undvika te – istället kaffe etc. Ökat vätskeintag.

Ökad fysisk aktivitet: Promenera, cykla, bukmuskelgymnastik.

Bulkmedel: T.ex. sterkuliagummi, används vid lättare förstoppningsbesvär.

Aktuella Mediciner

Laktulos: Mjölksyra bildas som osmotiskt binder vatten. Är förstahandsmedel vid långvarig förstoppning. Annat osmotiskt verkande preparat är makrogol.

Bisakodyl: Supp/T Dulcolax.

Laktulos: Mixt Laktulos.

Makrogol: Pulver Forlax/Movicol.

Natriumdokusat: Rektallösning Klyx.

Natriumpikosulfat: Droppar Cilaxoral.

Natriumlaurylsulfoacetat: Rektallösning Microlax.

Prukaloprid: T Resolor

Sorbitol: Klysma Resulax.

Sterkuliagummi: Dosgranulat/Dospulver Inolaxol.

Övrigt: Paraffinemulsion APL.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ