Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Förstoppning hos vuxna. Obstipation hos vuxna.

ICD-10: K59

Definition

Defekationsintervall över 3 dagar, hård avföring och tömningsbesvär vilket leder till krystningar och känsla av ofullständig tarmtömning.

Orsaker

Många orsaker finns. Här tas upp ett par av de vanligaste anledningarna till att man söker akut för sina besvär.

Ändrade vanor: Defekationsrytm, mathållning, immobilisering.

GI-sjukdomar: Kolon- eller rektalcancer, tarmpolyper, analfissurer, hemorrojder, strikturer, IBS.

Läkemedelsbiverkan: Morfin, kodeinhaltiga läkemedel, analgetika, antidepressiva, antikolinergika, Ca-antagonister, antacida, järn, diuretika.

Utredning

Anamnes och status. Vidare åtgärder/ utredningar får planeras utifrån detta.

Behandling

I det akuta läget: Tarmirriterande medel: Droppar (natriumpikosulfat), alt. rektallösning (natriumlaurylsulfoacetat, natriumdokusat, sorbitol), tabl./supp. (bisakodyl), Medlen som stimulerar tarmperistaltiken genom en direkt verkan på tarmväggens nervplexa kan ges vid tillfällig, kortvarig förstoppning. Vid svårare förstoppning eller fekalom pröva makrogolpulver som ofta fungerar bra när andra behandlingar ej fungerat.

Vid svår förstoppning kan behandling under kortare tid ges med paraffinemulsion i doser upp mot 10-30 ml x 1-2, används fr.a. inom den palliativa vården. Kan hämma upptaget av fettlösliga vitaminer varför man rekommenderar användning i högst fem dagar i följd, med ett par dagar emellan kurerna.

Förebygg akut förstoppning: Ge tid för toalettbesök.

Kostomläggning: Fibrer – bröd bakat på kli, linfrö eller fullkorn, plommon, fikon, mogna päron, rikligt med dryck. Ökat vätskeintag.

Ökad fysisk aktivitet: Promenera, cykla, bukmuskelgymnastik.

Bulkmedel: T.ex. sterkuliagummi, används vid lättare förstoppningsbesvär.

Aktuella Mediciner

Laktulos: Mjölksyra bildas som osmotiskt binder vatten. Är förstahandsmedel vid långvarig förstoppning. Annat osmotiskt verkande preparat är makrogol.

Bisakodyl: Supp/T Dulcolax.

Laktulos: Mixt Laktulos.

Makrogol:Oral lösning Forlax.

Mineralsalt/ Makrogol: Oral lösning Movicol.

Natriumdokusat: Rektallösning Klyx.

Natriumpikosulfat: Droppar Laxoberal. Droppar Cilaxoral.

Natriumlaurylsulfoacetat: Rektallösning Microlax.

Sorbitol: Klysma Resulax.

Sterkuliagummi: Dosgranulat/Dospulver Inolaxol.

Övrigt: Paraffinemulsion APL.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis