Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Främmande kropp i öga.Främmande kropp, (ytliga) på konjunktiva/kornea

ICD-10: T15

Symtom

Skav, tårflöde, blefarospasm.

 

Utredning

Inspektera konjunktiva och under ögonlocken. Färgning kan underlätta diagnostiken. Små främmande partiklar resp. skrapmärken på kornea ses ibland endast med hjälp av kornealmikroskop.

 

Differentialdiagnos

Känsla av främmande kropp i ögat kan uppkomma även av torra ögon med defekt tårfilm, ögonhår som böjt sig inåt, episklerit, konjunktivit, kontaktlinsproblem, pterygium, ögonlocksblefarit, keratit. Överväg också om risk för penetrerande främmande kropp ex vid ”hamrande” fr.a. sten eller metall.

Behandling

Om fynd inte påträffas, spolas ögat med fysiologisk koksaltlösning och med hjälp av en ögonlockshake everteras ögonlocket. Därefter ögonsalva innehållande antibiotika. Diskutera med ögonläkare om påtaglig förbättring inte inträder inom 24 timmar. Kvarliggande främmande kropp på kornea/under ögonlock?

Behandling av en främmande kropp på kornea: Central främmande kropp på kornea i optiska zonen skall till ögonläkare. Övriga: Bedöva med tetrakain ögondroppar 1 %. Kan den främmande kroppen tas med bomullspinne?– ska alltid blötas först att inte irritera ögat. Om detta ej går, skrapa då med främmandekroppsinstrumentets trubbiga del alternativt borrning med cornealfräs, hela ev. rostringen ska bort. Ögonsalva ev.med antibiotika om misstanke på infektion. Ev. förband är omdiskuterat. Tänk på att man inte får köra bil med ett förtäckt öga!

OBS! Vid djupa främmande kroppar, t.ex. metallflisa som bränt sig fast och centralt sittande främmande kroppar remittera alltid till ögonklinik. Detsamma gäller kvarvarande rostringar- salvbehandling kan underlätta behandlingen dagen efter.

Aktuella Mediciner

Fucidinsyra: Ögonsalva Fucithalmic

Kloramfenikol: Ögonsalva Chloromycetin.

Ögonsalva som tårsubstitut: Occulentum simplex.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!