Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Gikt. Hyperurikemi. Podager. Portvinstå

ICD-10: M10

Orsak

Utfällning av uratkristaller i led vilket medför en aseptisk synovit.

 

Symtom

Akut gikt: Akut insättande intensiva smärta som i regel debuterar på efternatten. Leden uppsvullen, blårött missfärgad, värmeökad. Stortåns MTP-led är den vanligaste lokalistaionen, men även andra leder kan drabbas (knä, fot, armbåge, handled, fingrar men även extraartikulära strukturer som bursor och senskidor). Besvärsfria intervaller mellan giktattackerna.

 

Status

Typisk klinik och lokalisation enligt ovan.

 

Differentialdiagnoser

Bakteriell artrit.

 

Utredning

S-Urat ofta förhöjd,(men gikt kan förekomma med normala P-Urat värden), CRP lätt till måttligt förhöjd. Diuretika? Hereditet? Alkohol/vin?

Behandling

Akut behandling ges med NSAID i högdos snarast efter insjuknandet. Efter 4-7 dagars maxdos nedtrappande dos som bibehålls tills besvären är borta vilket brukar ta max 14 dagar. Där NSAID är olämpligt ges kortison i form av Prednisolon i dosen 10-20 mg x1 som initialdos, trappas ned under 2-4 dagar. Anfall kan även kuperas via steroidinjektion i.m. i form av triamcinolon, kan upprepas efter 24-48 timmar. I en del fall kan ex tempore preparatet Kolkicin fungera bra(ex tempore 0,25 mg licenspreparat vid 0,5 mg). Ingen interaktion med Waran – kan ges vid hjärtsvikt och snabb effekt. 1 mg som laddningsdos sedan 0,5 mg vara annan timma tills effekt max 4 mg dygn 1. Dygn 2 och tills besvären över 0,5 mg var åttonde timma. Långtidsbehandling: Allopurinol minskar produktionen av urinsyra och bör endast användas efter upprepade attacker. Inled då med 100 mg/dag och med gradvis ökning till 300 mg/dag efter 4 veckor. Inled ej behandlingen under pågående attack. Målet är P-Urat < 420 µmol/l. Vid insättning av allopurinol kan NSAID ges parallellt under ett par veckor (attack kan annars provoceras fram).

Asymtomatisk hyperurikemi behandlas i regel ej. Vid persisterande P-Urat > 600 mikromol/l övervägs dock behandling – speciellt om njursten finns i anamnesen.

Aktuella Mediciner

Allopurinol: T Allopurinol.

Diklofenak: T Diklofenak.

Kolkicin: K Kolkicin 0,25 mg (extempore), 0,5 mg (licenspreparat).

Prednisolon: T Prednisolon.

Triamcinomon: Inj Kenacort-T

För dig som patient
Läs mer om Gikt. Hyperurikemi. Podager. Portvinstå på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!