NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Halsfluss. Tonsillit. Faryngotonsillit

ICD-10: J03

Orsak

Virus (Adeno, Epstein-Barr virus). Bakteriella ff.a Streptokocker grupp A, även C och G.

Symtom

Akut insjuknande med svalgsmärtor ofta ut mot käkvinklar, öron samt lymfkörtelförstoring. Samtidiga förkylningstecken hos vuxna talar mer mot viros. Barn har oftare en mer blandad sjukdomsbild. Paronyki, impetigo, scarlatinaliknande exantem eller konstaterade tonsillitfall i omgivningen stärker misstanken på streptokocker.

Status

Rodnade, svullna ofta proppbelagda tonsiller samt palpabla ömmande körtlar i käkvinklar. Eventuell smultrontunga. Impetigo? Paronyki? Scarlatinaliknande utslag? Man kan i svalget inte med blotta ögat avgöra om virus- eller bakterieutlöst.

Komplikationer: Halsböld, otit, pneumoni. Glomerulonefrit och reumatisk feber (feber, artit, hjärtpåverkan – med risk för klaffskador) är ovanliga och innebär kontakt med barn eller infektionsklinik.

Differentialdiagnos

Hypertrofiska tonsiller (utan infektion), mononukleos, epiglottit. Hos vuxna: Angina Vincenti (ensidig), tonsillcancer, lymfom.

Utredning

Patienter med akuta symtom på ont i halsen utan tecken på virusorsakad ÖLI (snuva, hosta) rekommenderas kontakt med läkare inom 1–2 dygn för bedömning.

*   Halsont med samtidig snuva/hosta/ heshet/mun- svalgblåsor, ev. konjunktivit är sannolikt viros. Provtagning behövs inte.

*   Halsont utan samtidig snuva/ heshet utreds ang ev tonsillit om 3–4 av följande kriterier föreligger (s.k. Centorkriterier): feber (≥ 38,5), ömmande lymfkörtlar i käkvinklarna, beläggning på tonsillerna (hos barn 3–6 år räcker rodnade och svullna tonsiller), frånvaro av hosta. Vid 3–4 av dessa kriterier uppfyllda rekommenderas att snabbtesta för påvisande av streptococker grupp A.

–   Vid endast enstaka av sistnämnda symtom är orsaken troligen virus. Avstå från provtagning liksom antibiotika.

–   Vid 3–4 symtom föreligger ev infektion med streptococcer grupp A. Snabbtest! Vid pos utslag erbjud antibiotika, sjukdomstiden förkortas då med 1–2½ dygn. Vid neg test undviks antibiotika ge symtomatisk behandling vb.

–   Vid 4 uppfyllda kriterier samt även symtom i närmiljö och/eller paronyki och/eller impetigo och/eller smultrontunga och/eller scarlatinalikt utslag föreligger sannolikt infektion med streptococcer gr A. Ev. snabbtest. Erbjud antibiotikabehandling. Antibiotika verkar ffa på symtomen feber och halsont.

–   Hos barn < 3 år är grupp A-streptococker mycket ovanliga. Annan orsak skall övervägas (virus vanligast).

–   Hos barn 3-6 år räcker det med rodnade och svullna tonsiller som anledning att snabbtesta.

Snabbtest (Strept-A): I regel hög specificitet och god sensitivitet. Ger otillfredsställande svar särskilt tidigt i förloppet. Kan även bli positivt på avdödade streptococker varför provtagning vid täta recidiv är mindre tillförlitligt. Påvisar heller inte Strept C och G eller Fusobacterium necrophorum.

CRP: tillför inget i diagnostiken. Ev. Monospot/ALAT övervägs om > 5 dagars anamnes (monospot positivt först efter 5–7 dagars sjukdom).

Symtom och fynd som kan indikera allvarlig sjukdom hos patienter med eller utan halsont: uttalad allmänpåverkan och konfusion (invasiv sjukdom), andningssvårigheter epiglottit), svårigheter att svälja saliven (epiglottit), ensidig halssmärta (peritonsillit, retro/parafaryneal abcess), svår halssmärta med normalt halsstatus (peritonsillit, retro/parafaryneal abcess, epiglottit), svårigheter att gapa (peritonsillit, retro/parafaryneal abcess), mycket svår smärta på hals, bål eller extremiteter (fasceit), buksymtom: diarré och kräkningar(toxinpåverkan av GAS), membraner på och utanför tonsillerna (difteri).

Behandling

Vid virus etiologi, ingen specifik behandling- smärtstillande Alvedon, eventuellt NSAID och gurgelvatten Xylocain. Vid streptokockbetingad tonsillit ges PcV 12,5 mg/kg kroppsvikt x 3 i 10 dagar. Vuxna 0,8-1,0 gram x 3. Vid pc-allergi Klindamycin eller Erytromycin. Vid terapisvikt Klindamycin (eller Cefadroxil) överväg mononukleosdiagnos.

Allmänpåverkade patienter till sjukhus.

Vid terapisvikt ompröva diagnosen.

Smittfrihet normalt 2 dygn efter påbörjad behandling.

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Cefadroxil: Mixt/K Cefadroxil.

Erytromycin: Mixt/K Ery-Max.

Penicillin V: Drp/mixt/T Kåvepenin.

Klindamycin: K Clindamycin, Mixt/K Dalacin.

Lokalanestetika

Lidokain: Gurgelvatten Xylocain.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer