Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Halsfluss. Tonsillit. Faryngotonsillit

ICD-10: J03

Orsak

Virus (Adeno, Epstein-Barr virus). Bakteriella ff.a Streptokocker grupp A, även C och G.

Symtom

Akut insjuknande med svalgsmärtor ofta ut mot käkvinklar, öron samt lymfkörtelförstoring. Samtidiga förkylningstecken hos vuxna talar mer mot viros. Barn har oftare en mer blandad sjukdomsbild. Paronyki, impetigo, scarlatinaliknande exantem eller konstaterade tonsillitfall i omgivningen stärker misstanken på streptokocker.

Status

Rodnade, svullna ofta proppbelagda tonsiller samt palpabla ömmande körtlar i käkvinklar. Eventuell smultrontunga. Impetigo? Paronyki? Scarlatinaliknande utslag? Man kan i svalget inte med blotta ögat avgöra om virus- eller bakterieutlöst.

Komplikationer: Halsböld, otit, pneumoni. Glomerulonefrit och reumatisk feber (feber, artit, hjärtpåverkan – med risk för klaffskador) är ovanliga och innebär kontakt med barn eller infektionsklinik.

Differentialdiagnos

Hypertrofiska tonsiller (utan infektion), mononukleos, epiglottit. Hos vuxna: Angina Vincenti (ensidig), tonsillcancer, lymfom.

Utredning

Patienter med akuta symtom på ont i halsen utan tecken på virusorsakad ÖLI (snuva, hosta) rekommenderas kontakt med läkare inom 1–2 dygn för bedömning.

*   Halsont med samtidig snuva/hosta/ heshet/mun- svalgblåsor, ev. konjunktivit är sannolikt viros. Provtagning behövs inte.

*   Halsont utan samtidig snuva/ heshet utreds ang ev tonsillit om 3–4 av följande kriterier föreligger (s.k. Centorkriterier): feber (≥ 38,5), ömmande lymfkörtlar i käkvinklarna, beläggning på tonsillerna (hos barn 3–6 år räcker rodnade och svullna tonsiller), frånvaro av hosta. Vid 3–4 av dessa kriterier uppfyllda rekommenderas att snabbtesta för påvisande av streptococker grupp A.

–   Vid endast enstaka av sistnämnda symtom är orsaken troligen virus. Avstå från provtagning liksom antibiotika.

–   Vid 3–4 symtom föreligger ev infektion med streptococcer grupp A. Snabbtest! Vid pos utslag erbjud antibiotika, sjukdomstiden förkortas då med 1–2½ dygn. Vid neg test undviks antibiotika ge symtomatisk behandling vb.

–   Vid 4 uppfyllda kriterier samt även symtom i närmiljö och/eller paronyki och/eller impetigo och/eller smultrontunga och/eller scarlatinalikt utslag föreligger sannolikt infektion med streptococcer gr A. Ev. snabbtest. Erbjud antibiotikabehandling. Antibiotika verkar ffa på symtomen feber och halsont.

–   Hos barn < 3 år är grupp A-streptococker mycket ovanliga. Annan orsak skall övervägas (virus vanligast).

–   Hos barn 3-6 år räcker det med rodnade och svullna tonsiller som anledning att snabbtesta.

Snabbtest (Strept-A): I regel hög specificitet och god sensitivitet. Ger otillfredsställande svar särskilt tidigt i förloppet. Kan även bli positivt på avdödade streptococker varför provtagning vid täta recidiv är mindre tillförlitligt. Påvisar heller inte Strept C och G eller Fusobacterium necrophorum.

CRP: tillför inget i diagnostiken. Ev. Monospot/ALAT övervägs om > 5 dagars anamnes (monospot positivt först efter 5–7 dagars sjukdom).

Symtom och fynd som kan indikera allvarlig sjukdom hos patienter med eller utan halsont: uttalad allmänpåverkan och konfusion (invasiv sjukdom), andningssvårigheter epiglottit), svårigheter att svälja saliven (epiglottit), ensidig halssmärta (peritonsillit, retro/parafaryneal abcess), svår halssmärta med normalt halsstatus (peritonsillit, retro/parafaryneal abcess, epiglottit), svårigheter att gapa (peritonsillit, retro/parafaryneal abcess), mycket svår smärta på hals, bål eller extremiteter (fasceit), buksymtom: diarré och kräkningar(toxinpåverkan av GAS), membraner på och utanför tonsillerna (difteri).

Behandling

Vid virus etiologi, ingen specifik behandling- smärtstillande Alvedon, eventuellt NSAID och gurgelvatten Xylocain. Vid streptokockbetingad tonsillit ges PcV 12,5 mg/kg kroppsvikt x 3 i 10 dagar. Vuxna 0,8-1,0 gram x 3. Vid pc-allergi Klindamycin eller Erytromycin. Vid terapisvikt Klindamycin (eller Cefadroxil) överväg mononukleosdiagnos.

Allmänpåverkade patienter till sjukhus.

Vid terapisvikt ompröva diagnosen.

Smittfrihet normalt 2 dygn efter påbörjad behandling.

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Cefadroxil: Mixt/K Cefadroxil.

Erytromycin: Mixt/K Ery-Max.

Penicillin V: Drp/mixt/T Kåvepenin.

Klindamycin: K Clindamycin, Mixt/K Dalacin.

Lokalanestetika

Lidokain: Gurgelvatten Xylocain.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis