Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Halsfluss. Tonsillit. Faryngotonsillit

ICD-10: J03

Orsak

Virus (Adeno, Epstein-Barr virus). Bakteriella ff.a Streptokocker grupp A, även C och G.

 

Symtom

Akut insjuknande med svalgsmärtor ofta ut mot käkvinklar, öron samt lymfkörtelförstoring. Samtidiga förkylningstecken hos vuxna talar mer mot viros. Barn har oftare en mer blandad sjukdomsbild. Paronyki, impetigo, scarlatinaliknande exantem eller konstaterade tonsillitfall i omgivningen stärker misstanken på streptokocker.

 

Status

Rodnade, svullna ofta proppbelagda tonsiller samt palpabla ömmande körtlar i käkvinklar. Eventuell smultrontunga. Impetigo? Paronyki? Scarlatinaliknande utslag? Man kan i svalget inte med blotta ögat avgöra om virus- eller bakterieutlöst.

Komplikationer: Halsböld, otit, pneumoni. Glomerulonefrit och reumatisk feber (feber, artit, hjärtpåverkan – med risk för klaffskador) är ovanliga och innebär kontakt med barn eller infektionsklinik.

 

Differentialdiagnos

Hypertrofiska tonsiller (utan infektion), mononukleos, epiglottit. Hos vuxna: Angina Vincenti (ensidig), tonsillcancer, lymfom.

 

Utredning

Snabbtest i form av Strep-A som ger en hög specificitet och tillräckligt hög sensitivitet. Dock något osäkert tidigt i förloppet och visar ej streptokock C och G. HS-odling som tar 24-48 timmar är att föredra vid smittspårning. Vid misstanke om mononukleos tas Monospot som dock inte ger utslag förrän efter 7 dagars sjukdom.

 

Behandling

Vid virus etiologi, ingen specifik behandling- smärtstillande Alvedon, eventuellt NSAID och gurgelvatten Xylocain. Vid streptokockbetingad tonsillit ges PcV 12,5 mg/kg kroppsvikt x 3 i 10 dagar. Vuxna 0,8-1,0 gram x 3. Vid pc-allergi Klindamycin eller Erytromycin. Vid terapisvikt Klindamycin (eller Cefadroxil) överväg mononukleosdiagnos.

Smittfrihet normalt 2 dygn efter påbörjad behandling.

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Cefadroxil: Mixt/K Cefadroxil.

Erytromycin: Mixt/K Ery-Max.

Penicillin V: Drp/mixt/T Kåvepenin.

Klindamycin: K Clindamycin, Mixt/K Dalacin.

Lokalanestetika

Lidokain: Gurgelvatten Xylocain.

För dig som patient
Läs mer om Halsfluss. Tonsillit. Faryngotonsillit på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!