Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Harkling


Orsak

”Postnasal drop” (= rinit med sekret från näsan rinnande bakåt; av allergisk genes eller rinit av annan orsak). Dysfoniska besvär. Tics-liknande beteende. Kronisk bronkit (rökning vanligaste orsaken). Hyperreaktiva slemhinnor i svalg. Reflux. ACE- hämmare. Sjögrens syndrom med torrhet i larynx med hes och skrovlig röst. Åldersbetingad torrhet i svalg/stämband. Astma med slemproduktion. Habituellt ([o]-vana, nervositet, Tourettes syndrom). Dysfagi (ex.v. status post stroke). Ansträngda/svullna stämband. Atrofierade stämband hos äldre, yrkesrelaterad sjukdom (textile, textilfärgning).

Utredning

Anamnes: Känd allergi? Tecken på reflux/nattliga besvär? Rökning? ACE-hämmare? ”Knarrande” röst? ÖNH-status. Ausk pulm. Ev. spirometri. Ev. allergiutredning.

Behandling

Förklaringsmodell, betona harklingsstopp. Stöd med vätska och receptfria salivstimulerande sugtabletter. Avslappningsövningar. Vid nässymtom kan nässköljningar med saltvatten och lokalt nasalt cortison provas några veckor.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: