Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Henoch-Schönleins purpura. Allergisk purpura. Petekier. Vaskulit

ICD-10: D69

Orsak

Immunologisk vaskulit med Ig-A innehållande immunokomplex. I regel reaktion på genomgången infektion.

 

Symtom

Vanligen uppstår symptomen hos barn 4-10 år, 1-2 veckor efter övre luftvägsinfektion. Allmän sjukdomskänsla, sedan makulösa petekier, framför allt glutealt och ventralt på underben, men även ansikte. Kan också följas av ledsmärtor, ledsvullnad och periartikulära ödem. Buksmärtor med melena, hemoptys och i 50 % av fallen njurpåverkan med hematuri och mild glomerulonefrit.

 

Differentialdiagnoser

Meningokockmeningit, idiopatisk trombocytopen purpura, blodmalignitet-leukemi.

 

Utredning

Hb, SR, TPK, LPK inklusive diff, urinsticka, CRP, Strep A.

Behandling

Vid misstanke på vaskulit remiss för barn till barnklinik vuxen till internmedicin/reumatolog. Symtomatisk, paracetamol vid behov. Vid buksmärta/glomerulonefritmisstanke kan kortisonbehandling/inläggning bli aktuellt.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!