Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Heshet. Laryngit. Dysfoni.

ICD-10: R49

Orsaker

Funktionella: Fonasteni, habituell dysfoni, psykogen afoni, målbrottsstörningar.

Inflammatoriska: Akut laryngit (virus vanligast), kronisk laryngit (p.g.a rökning, reflux – ”spill over”). Akut laryngotracheobronchit.

Strukturella: Polyper, stämbandsknottror, åldrade slemhinnor, kontaktgranulom, tumörer, Reinckeödem (rökare), cystor, myxödem.

Neurologiska: Recurrenspares, internus insufficiens, transversusinsufficiens. Reumatisk sjukdom.

Biverkan: Heshet kan vara en biverkan av inhalationssteroider. Färre dostillfällen, helst 1 gång/dygn minskar risken.

 

Symtom

Heshet, röststörning.

 

Status

ÖNH-status spegla stämbanden.

 

Utredning

Rökning? Inhalationssteroider? Refluxsymtom? Tecken på hypothyreos? ÖNH- status; tecken på infektion?

Behandling

Akut laryngit där man ”tappat” rösten är den patienten vi ser på jouren. Ordinera röstvila! Ej viska! Ej harkla! Rökförbud! Vid sekundärinfektion: Antibiotikaterapi, PcV. Rökare ges amoxicillin eller tetracyklin. Vid heshet mer än 3 veckor hos vuxen skall alltid stämbanden visualiseras till 100 % med direkt eller indirekt laryngoskopi = remiss till öronläkare. Om rösten akut måste förbättras – bröllopstal eller liknande används ibland Betapred (10st) i stötdos.

 

Aktuella Mediciner

Hosthämmande

T Noskapin.

Steroider

Betametason: T Betapred.

Antibiotika:

Amoxicillin: T Amimox, T Amoxicillin.

Doxycyklin: T Doxyferm.

PcV: T Kåvepenin.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!