NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.

ICD-10: C71

Symtom

Vanligaste symtomen är personlighetsförändring, huvudvärk och epileptiska kramper. Andra symtom är synfältsstörningar, dubbelseende och dimsyn. Symtomen beroende på tumörlokalisationen och växthastighet och om tumören gett ett förhöjt intrakraniellt tryck – hjärnödem. Symtomen kan ha kommit under dagar- veckor eller i andra fall sakta smygande under lång tid.

Fokala retnings eller bortfallssymtom, beroende på lokalisation, är i de flesta fallet första symtomen.

Tumör i hemisfär debuterar ofta med epilepsi, progredierande hemipares, synfältsbortfall. Frontala tumörer – personlighetsförändringar, minnesstörningar. Infratentoriella tumörer – koordinations- och balansstörningar. Hjärnstamsnära tumörer – påverkan av flera kranialnerver.

Den intrakraniella progredierande tryckstegringen ger upphov till personlighetsförändring, huvudvärk, obskurationer (papillödem, abducenspares (finns också som mononeuropati vid diabetes). Senare ljusstel pupill, vakenhetssänkning, påverkan av andning och cirkulation.

Huvudvärk uppkommer hos 70 % av patienterna med TC. Ovanligt att hv är det första symtomet utan brukar åtföljas av samtidigt annat neurologiskt bortfall (ev. epilepsi) och/ eller personlighetsförändring. Detta tillsammans är larmsymtom liksom morgonhuvudvärk med illamående kräkning eller hv som ökar vid hostning, nysning eller krystning. Huvudvärken uppkommer i regel p.g.a. det förhöjda trycket.

 

Utredning

Nytillkomna neurologiska besvär med ev. misstanke om ökat intrakraniellt tryck utreds med CT med och utan kontrast och MR vid vidare utredning om CT visar misstänkta förändringar. Vid tumörfynd direktkontakt neurokirurg/ neurolog. Vid förhöjt intrakraniellt tryck är lumbalpunktion kontraindicerad.

 

Behandling

Om tecken på förhöjt intrakraniellt tryck insätts hög dos kortison. Specialistfall, i första hand operation då man också kan ställa exakt diagnos via biopsi. Beroende på detta svar kan det bli aktuellt med strålbehandling och/eller cytostatika. Prognos beroende av tumörtyp och lokalisation.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer