NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Hyperhidros, lokal. Svettning, lokal. Lokal svettning. Lokal hyperhidros.

Orsak

Okänd. Hereditär komponent hos 50 %. Värme, ansträngning, stress kan vara utlösande.

Symtom

Lokal svettning är normalt. Svett i hand-fotsulor bidrar till god greppfunktion. Överfunktion – som oftast är ärftlig – visar onormalt svar på värme, stress, ansträngning. Uppträder redan i spädbarnsåldern. Oftast i handflator och fotsulor, f.ö. i ljumskar och axiller (sistnämnda debut i tonåren). Ofta påtaglig inverkan på livskvalitet.

Symtomen graderas efter Hyperhidrosis Disease Scale (HDSS):

HDSS 1: Ordinära besvär.

HDSS 2: Besvär som påverkar livskvalitet. Begränsar ibland dagliga aktiviteten.

HDSS 3: Besvär som påverkar livskvalitet och arbetsoförmåga. Otillräcklig effekt av medicinering. Begränsar ofta dagliga aktiviteter. Besvären kan knappast tolereras.

HDSS 4: Besvär som ger hög grad av nedsatt livskvalitet och arbetsoförmåga. Otillräcklig effekt av medicinering. Besvären begränsar ständigt dagliga aktiviteter. Besvären kan inte tolereras.

Behandling

HDSS 1: Egenvård. I första hand kan provas en antiperspirant med aluminiumklorid, ex.v. Absolut Torr (receptfritt på apotek). Appliceras några kvällar i sträck och därefter en eller några kvällar per vecka. Huden måste vara torr innan applikation annars risk för sveda.

HDSS 2: Kontakt med primärvård. Utredning. Antiperspirant som ovan. Ev. peroralt antikolinergika.

HDSS 3: Remiss till hudklinik. Bedömning av indikation för botulinumtoxinbehandling.

HDSS 4: Behandling med botulinumtoxin.

Botulinumtoxininjektionerna används med framgång vid terapiresistent och uttalad idiopatisk handsvett alt axillarsvett. Injektionerna ges intradermal med ca 15 mm mellanrum över drabbade området. Orsakar en kemisk denervering. Behöver upprepas efter 1–2 ggr/år. Antikolinergika t.n kan komplettera behandling med botulinumtoxin. Antikolinergika ger även systemeffekter.

Svettmottagningen vid S:t Görans Sjukhus tar emot patienter från hela landet.

Vid resistenta symtom är axillär utrymning ett alternativ. Sympatektomi utförs knappast längre pga risk för bestående biverkningar. Utfördes tidigare på bl.a. indikationen palmar hyperhidros.

Aktuella Mediciner

Aluminiumklorid: Absolut Torr. Bats. Nivea Dry Comfort.

Antikolinergika: T Detrusitol K Detrusitol SR. T/Depotkapsel Tolterodin.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer