Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Hyperhidros, lokal. Svettning, lokal. Lokal svettning. Lokal hyperhidros.

Orsak

Okänd. Hereditär komponent hos 50 %. Värme, ansträngning, stress kan vara utlösande.

Symtom

Lokal svettning är normalt Svett i hand-fotsulor bidrar till god greppfunktion. Överfunktion -som oftast är ärftlig- visar onormalt svar på värme, stress, ansträngning. Uppträder redan i spädbarnsåldern. Oftast i handflator och fotsulor, f ö i ljumskar och axiller (sistnämnda debut i tonåren). Ofta påtaglig inverkan på livskvalitet.

Symtomen graderas efter Hyperhidrosis Disease Scale (HDSS):

HDSS 1: Ordinära besvär.

HDSS 2: Besvär som påverkar livskvalitet. Begränsar ibland dagliga aktiviteten.

HDSS 3: Besvär som påverkar livskvalitet och arbetsoförmåga. Otillräcklig effekt av medicinering. Begränsar ofta dagliga aktiviteter. Besvären kan knappast tolereras.

HDSS 4: Besvär som ger hög grad av nedsatt livskvalitet och arbetsoförmåga. Otillräcklig effekt av medicinering. Besvären begränsar ständigt dagliga aktiviteter. Besvären kan inte tolereras.

Behandling: HDSS 1: Egenvård. I första hand kan provas en antiperspirant med aluminiumklorid , ex v Absolut Torr (receptfritt på apotek). Appliceras några kvällar i sträck och därefter en eller några kvällar per vecka. Huden måste vara torr innan applikation annars risk för sveda.

HDSS 2: Kontakt med primärvård. Utredning. Antiperspirant som ovan. Ev peroralt antikolinergika.

HDSS 3: Remiss till hudklinik. Bedömning av indikation för botulinumtoxinbehandling.

HDSS 4: Botoxmottagning. Behandling med botulinumtoxin.

Botulinumtoxininjektionerna används med framgång vid terapiresistent och uttalad idiopatisk handsvett alt axillarsvett. Injektionerna ges intradermal med ca 15 mm mellanrum över drabbade området. Orsakar en kemisk denervering. Behöver upprepas efter 1 – 2 ggr/år. Antikolinergika t.n kan komplettera behandling med botulinumtoxin. Antikolinergika ger även systemeffekter.

Svettmottagningen vid S:t Görans Sjukhus tar emot patienter från hela landet.

Vid resistenta symtom är axillär utrymning ett alternativ. Sympatektomi utförs knappast längre pga risk för bestående biverkningar. Utfördes tidigare på bl a indikationen palmar hyperhidros.

Aktuella mediciner

Aluminiumklorid: Absolut Torr. Bats. Nivea Dry Comfort.

Antikolinergika: T Detrusitol K Detrusitol SR. T/Depotkapsel Tolterodin.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!