Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Hyperkalcemi

ICD-10: E83.5

Orsak

Hyperparatyroidism, malignitet, tiazider, litium, vitamin D-intox, sarkoidos, immobilisering, hypertyreos, familjära former.

Symtom

Trött, depression, njursten, värk, förstoppning, polyuri, muskelsvaghet. Ofta mkt höga värden om symtom.

Utredning

Kalciumvärdet måste relateras till aktuellt albuminvärde. Sök grundorsak.

Behandling

Efter grundorsak. Sätt i tillämpliga fall ut kalciumtillskott och D-vitamin. Om S-Ca >3,50, samt Joniserat P-Ca>1,30, allmänpåverkad och dehydrerad pat remitteras akut till medicinklinik kräver intensivvård. Vid hyperkalcemisk kris alltid dehydrerad patient och dropp i form av nariumkloridlösning eller Ringeracetat igångsätts snarast.

För dig som patient
Läs mer om Akutmedicin. Hyperkalcemi på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer