NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Hypoglykemi. Insulinkoma

ICD-10: E10Typ 1: E10.6A (utan koma), E10.0C (med koma). Typ 2: E11.6A (utan koma), E11.0C (med koma)

Orsak

Som regel en överbehandling av tablett- eller insulinbehandlad diabetes mellitus. Vanligtvis symtom när P-glukos <3.5 mmol/l. Dock individuell variation.

Symtom

Initialt hungerkänsla, svettningar, darrningar, irritabilitet, dubbelseende, huvudvärk, illamående, parestesier för att senare utveckla förvirring, medvetslöshet, fokala neurologiska bortfall och eventuellt krampanfall. Koma.

Status

Blek, fuktig hud, tremor, takykardi, talsvårigheter. Kan vara aggressiv eller på väg in i medvetslöshet.

Utredning

Tänk alltid på hypoglykemi när diabetiker mår dåligt. Ta P-Glukos och var beredd att ge druvsocker.

Behandling

Vaken patient: Druvsockertabletter, juice, mjölk som återupprepas.

Ej vaken patient: Injicera 30 % glukoslösning 30-50 ml i.v. Alternativt inj Glukagon 1 mg i.m. Glukagoninjektion som följs upp med glukos. Tänk på att hypoglykemierna efter peroral antidiabetika kan vara långvariga och kräva sjukhusvård. Har man inte möjlighet att omgående mäta P-Glukos på medvetandesänkt diabetiker är det bättre att ge glukos än att avvakta.

Om patienten inte återfår medvetande efter 10 min alternativt efter att B-glukos stigit till rimlig nivå (> 6 mmol/l) bör annan orsak till medvetslöshet eftersökas.

Aktuella Mediciner

Glukagon: Inj Glukagon.

Glukos: Inj Glukos.

För dig som patient
Läs mer om Akutmedicin. Hypoglykemi. Insulinkoma på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer