Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Hypoglykemi. Insulinkoma

ICD-10: E10

Orsak: Som regel en överbehandling av tablett- eller insulinbehandlad diabetes mellitus.

 

Symtom

Initialt hungerkänsla, svettningar, irritabilitet, dubbelseende, huvudvärk, illamående, parestesier för att senare utveckla medvetslöshet och eventuellt krampanfall.

 

Status

Blek, fuktig hud, tremor, takykardi, talsvårigheter. Kan vara aggressiv eller på väg in i medvetslöshet.

 

Utredning

Tänk alltid på hypoglykemi när diabetiker mår dåligt. Ta P-Glukos och var beredd att ge druvsocker.

 

Behandling

Vaken patient: Druvsockertabletter, juice, mjölk som återupprepas.

Ej vaken patient: Injicera 30 % glukoslösning 30-50 ml i.v. Alternativt inj Glukagon 0,5-1 mg s.c eller i.m. Glukagoninjektion som följs upp med glukos. Tänk på att hypoglykemierna efter peroral antidiabetika kan vara långvariga och kräva sjukhusvård. Har man inte möjlighet att omgående mäta P-Glukos på medvetandesänkt diabetiker är det bättre att ge glukos än att avvakta.

 

Aktuella Mediciner

Glukagon: Inj Glukagon.

Glukos: Inj Glukos.

För dig som patient
Läs mer om Hypoglykemi. Insulinkoma på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!