NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Kalkaxel, akut. Peritendinitis calcarea

ICD-10: M75.3

Definition

Kalkutfällning i eller omkring senorna i rotatorcuffen, oftast supraspinatussenan. Finns i såväl akut- som kronisk form.

 

Orsak

Akuta formen som behandlas här kan debutera efter en överansträngning. Kroniska formen har okänd orsak men är sannolikt delfenomen i degenerativ process i rotatorcuffen.

 

Symtom

Den drabbade är oftast i åldern 40-60 år. Akut debut med intensiv smärta som omöjliggör all aktivitet med armen och förhindrar sömnen.

 

Status

Smärtpåverkad pat som håller armen längs sidan och skyddar axeln med andra handen. Smärtan förhindrar undersökning av axelns rörlighet.

 

Utredning

Klinisk diagnos. Röntgen kan visa kalkutfällning.

 

Behandling: Kortisoninjektion (försök först aspirera kalkutfällning- lyckas sällan! – och kräver en grov kanyl). Analgetika, NSAID (gärna i kombination). Sjukgymnastik.

 

Aktuella Mediciner

Kortison: Inj Depo-Medrol cum lidocain.

Diklofenak: T Diklofenak

Paracetamol + kodein:T Citodon. Panocod.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer