NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Kikhosta. Pertussis

ICD-10: A37.0

Kikhosta är en anmälningspliktig sjukdom och det är viktigt med smittspårning för information och förebyggande åtgärder.

Orsak

Bakterier (bordetella pertussis).

Inkubationstid 7-14 dagar.

Symtom

Initialt som förkylning med rethosta. Övergår till svår rethosta under upp till 6 veckor, värst nattetid. Hostattacker med kikningar där barn kan ”kikna”, tappa andan och bli cyanotiska i ansiktet. Spädbarn kan få andningsuppehåll. Inte ovanligt med kräkningar ihop med hostattackerna. Hög feber antyder komplikation.

Smittsamhet: Mycket smittsamt. Högst smittsamhet under förkylningsstadiet de första veckorna men även under hostattackerna. Vaccination ger immunitet ca 6-7 år efter senaste vaccindos och genomgången infektion ca 15 år.

Komplikationer: Pneumoni, otit. Kikhosta är en allvarlig sjukdom för barn < 1 år och barn med annan kronisk sjukdom. Dödsfall förekommer.

Diagnos

Klinisk diagnos som bekräftas med PCR från nasofarynxaspirat. Personer med karakteristiska symtom eller långdragen hosta samt personer som har hosta och varit i kontakt med någon med bekräftad kikhosta bör provtas.

Behandling

I de flesta fall ingen behandling. Högläge. Spädbarn med kikhosta bör observeras på sjukhus.

Erytromycin minskar smittsamheten, men påverkar inte symtomen om inte behandling ges innan kikningarna debuterat. Erytromycin bör ges förebyggande till barn <6 månader som utsatts för smitta. Barn 6–12 månader bör få behandling vid begynnande symtom, och även äldre barn samt vuxna med kikhosta som har kontakt med spädbarn bör behandlas.

För dig som patient
Läs mer om Akutmedicin. Kikhosta. Pertussis på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer