Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Klavikelfraktur

ICD-10: S42.00/01

Definition

Fraktur av nyckelbenet (klavikeln), vanligen mellan den mellersta och laterala tredjedelen.

Orsak

Vanligt vid fall mot utsträckt arm eller våld direkt mot skuldran. Eftersom muskler som är fästa vid nyckelbenet drar frakturfragmenten åt olika håll fås ofta en dislokation i frakturen.

Symtom

Smärta och ofta synlig deformitet vid dislocerad fraktur.

Status

Synlig deformitet ger oftast diagnosen. Uteslut skada på nerver/kärl ut i armen. Auskultera lungor för att utesluta pneumotorax.

Utredning

Klinisk diagnos. Rtg konfirmerar diagnosen. Komplettera med röntgen av skapula och ev. av lungorna om pneumotorax kan misstänkas (auskultationsfynd ev. stor deformitet). Kontrollera distalstatus beträffande nerver och kärl.

Behandling

Oftast räcker det med att applicera ett s.k. 8-förband under 4-6 veckor. Viss dislokation accepteras. Fall med stor dislokation, eller ett stort intermediärfragment, kan kräva operativ behandling liksom vid påverkan av nerver eller kärl. Vid lokalen för frakturen bildas kallus (kan bli rätt framträdande) som i regel går tillbaka på ett år.

 

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer