Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Körtelfeber. Mononukleos. Kissing disease

ICD-10: B27.0

Orsak

Epstein-Barr virus infektion.

Symtom

Ömmande förstorade lymfkörtlar, hög långvarig feber, halsont, grötigt tal. Lever- och mjältförstoring. Yngre barn oftare asymtomatiska. Halsinfektionen varar ofta i 2-3 veckor, konvalescens allt från veckor till månader.

Status

Förstorade rodnade tonsiller med gråvita beläggningar. Förstorade lymfkörtlar i hals-nacke men också i axiller- ljumskar. Mjälten kan vara förstorad, ömmande liksom levern.

Differentialdiagnoser

Streptokocktonsillit, andra viroser. CMV. Hematologiska maligniteter.

Utredning

Monospot snabbtest kan visa positivt resultat efter 1 veckas sjukdom. Serologi säkrare ffa för yngre barn. Leukocytos. Transaminasstegring. Strep A/ odling kan påvisa samtidig bakteriell infektion.

Behandling

Symtomatisk behandling. Vid stora sväljsvårigheter kan kortare tids sjukhusvård behövas för att ge adekvat vätska och nutrition. Näringsdryck kan provas. Ofta lång konvalescens (flera månaders trötthet). Undvik antibiotika – om inte dubbelinfektion. Undvik framför allt ampicillin, som ger utslag. Viktigt att informera om avhållande från kontaktidrott. En vanlig rekommendation är minst fyra veckor efter insjuknandet. Kan behöva anpassas beroende på idrott och på om tecken till mjältförstoring finns kvar under längre tid.

 

Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK