Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Körtelfeber. Mononukleos. Kissing disease

ICD-10: B27

Orsak: Epstein-Barr virus infektion. Kan vara subklinisk eller med sjukdomsbild enligt nedan. Inkubationstid 4-10 veckor.

 

Symtom

Hög långvarig feber, halsont, grötigt tal, ömmande förstorade lymfkörtlar och ev. buksmärtor, myalgi och huvudvärk. Halsinfektionen varar ofta i 2-3 veckor, konvalescens allt från veckor till månader.

 

Status

Förstorade rodnade belagda tonsiller som många gånger möts i medellinjen. Förstorade lymfkörtlar i hals-nacke men också i axiller- ljumskar. Mjälten kan vara förstorad, ömmande liksom levern.

 

Differentialdiagnoser: Streptokocktonsillit, halsböld, primär HIV-infektion.

 

Utredning

Monospot snabbtest kan visa positivt resultat efter 1 veckas sjukdom. Serologi möjlig. Leukocytos med atypiska lymfocyter (ses även vid toxoplasmos och cytomegalovirusifektion). Transaminaser kan visa förhöjda värden och kvarstå under veckor. Ta ställning till om det föreligger en samtidig streptokockinfektion via strep-A.

Behandling

Symtomatisk paracetamol och bedövande munsköljning (Xylocain), om nutritionssvårigheter, överväg inläggning. Samtidig streptokockinfektion pc-V behandlas. Ge inte ampicillin som ger ett exantem som kan förväxlas med allergi. Rekommendation att ta det lugnt någon vecka p.g.a. mjältpåverkan som ger en ökad risk för ruptur vid trauma som vid kontaktidrotter (men är en ovanlig komplikation). Även skolgymnastik avråds första veckorna efter att infektionen avklingat om det fortfarande finns kvar obehag över buken.

 

Aktuella Mediciner

Analgetika

Paracetamol: Mixt/Supp/T Alvedon. Mixt/Supp/T Panodil.

Antibiotika

Erytromycin: Mixt/K Ery-Max.

Penicillin V: Drp/Mixt/T Kåvepenin.

Lokalanestetika

Lidokain: Gurgelvatten Xylocain.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!