Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Psykiatri / Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Annons:

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)


Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Lag 1988:870. SOSFS 1997:6, Tillämpning av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Socialtjänstlag 2001:453

Den som missbrukar alkohol, narkotika eller sniffar kan komma ifråga för denna form av vård. Detta om hen utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig skada, riskerar att förstöra sitt eget eller andras liv (gäller även psykisk skada av familj). Förvaltningsrätten kan besluta om tvångsvård efter ansökan från socialnämnd.

Socialnämnden ska inleda utredning, när den genom anmälan enligt 6§ LVM eller på något annat sätt har fått kännedom om att det kan finnas skäl att bereda någon tvångsvård.

Socialnämnden har rätt att begära polishandräckning för att få patient till beslutad läkarundersökning. Läkare skall göra anmälan till socialnämnd om hen i sin verksamhet kommer i kontakt med någon som kan behöva vård enligt denna lag och hen bedömer att det finns en överhängande risk för patienten eller någon närstående, samt att man inte inom den frivilliga sjukvården kan ge tillfredsställande vård eller behandling.

Nedgången individ – ffa med psykotiska symtom kan akut omhändertas via LPT (Lag om Psykiatrisk Tvångsvård) och kvarhållas under några dygn vid psykiatrisk klinik efter beslut av chefsläkare. Detta i avvaktan på att de psykotiska symtomen skall klinga av och att vård enl LVM kan ta över. Socialnämndens ordförande gör där bedömning och kan fatta ett akut beslut. Inför detta utfärdas läkarintyg enl. socialtjänstlagen som utfärdas av leg. läk. LVM- beslutet underställs sedan Förvaltningsrätten.

Fördjupning

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Handbok 2021.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: