Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Lipödem.


Definition

Kronisk, progredierande svullnad i vävnaderna beroende på en underfunktion i lymfsystemet. Underfunktionen i lymfsystemet vid lipödem skiljer sig från den underfunktion i lymfsystemet som ses vid lymfödem (se detta avsnitt).

Orsak

Sjukdom av okänd etiologi som oftast drabbar kvinnor. Det är påvisat att lymfkärlen har en aneurysmliknande struktur, vilket ger en försämrad lymftransport och därmed tilltagande svullnad och volymökning. Enligt studier förekommer lipödem hos drygt 10 % av alla kvinnor. Vid förekomst hos män förekommer ofta låga halter av manligt könshormon.

Symtom

Progredierande, bilateral, symmetrisk svullnad av ben, lår och stuss som börjar vid höfterna och slutar vid anklarna. Fötter och övre delen av kroppen uppvisar normal kroppsform. Den deformerade, inkongruenta kroppsformen är typisk för symptombilden. Svullnaden kan liknas vid ridbyxor och omvandlas med tiden till en för lipödem typisk mjuk, gropig fettväv. Hudens elasticitet är nedsatt vid lipödem vilket bidrar ytterligare till att vätska stannar kvar i området. Lipödem kan i långt gånget stadium även drabba övre delen av kroppen. Då ses svullnaden framför allt utbreda sig från skuldrorna ned till handlederna medan händerna är normala. Lipödem manifesterar sig ofta vid snabba hormonförändringar som vid pubertetsstarten, klimakteriet eller i samband med graviditet.

Den typ av fettväv som bildas vid lipödem är mycket smärtkänslig och patienten klagar ofta på värk vid minsta tryck i de drabbade områdena. Pittingödem på benen speciellt mot slutet av dagen, vid varmt väder eller vid stående arbete då även den ortostatiska vasokontriktionen är nedsatt. Vid lipödem får patienten oftare än normalt blåmärken efter endast lätt tryck eller slag. Symtomen drabbar även patienten mentalt och kan orsaka depression eftersom den onormala kroppsformen upplevs som besvärande. Man vill inte gärna visa sig tillsammans med andra till exempel vid allmänna bad, och upplever att man alltid måste dölja sina ben med långa kjolar eller vida byxor.

Vid tidigt insatt behandling och information samt kunskap om sjukdomen kan denna progredierande sjukdom hejdas i sitt förlopp. Resultatet är mycket beroende av patientens egen kunskap och egna insatser. Vid uteblivna behandling- och informationsinsatser kan lipödem övergå i ett allvarligare stadium: lipolymfödem.

Differentialdiagnoser

Se avsnittet Lymfödem.

Utredning

Se avsnittet Lymfödem.

Behandling

Lymfterapi (KFÖ – kombinerad fysikalisk ödemterapi) som avser liksom vid lymfödem att öka återflödet av vätska från vävnaderna. Behandlingen utgörs av en kombination av följande insatser: djupandningsövningar, manuellt lymfdränage, fysisk aktivitet, kompression samt hudvård. Behandlingens resultat är beroende av tidig diagnos och tidigt insatt behandling samt patientens egna insatser med egenbehandling.

Djupandningsövningar: Se avsnittet Lymfödem.

Manuellt lymfdränage: Se avsnittet Lymfödem. Manuellt lymfdränage minskar smärtan som förekommer vid lipödem.

Fysisk aktivitet: Se avsnittet Lymfödem.

Bandagering/kompression: Vid lipödem måste hänsyn tas till smärtkänsligheten när bandagering/kompression används i behandlingen. Oftast måste man först minska smärtan i vävnaderna genom en längre tids behandling med manuellt lymfdränage innan kompression kan användas som stöd för behandlingsresultatet. Kompression kan åstadkommas genom bandagering med polstring och kortelastiska lindor eller med en väl avpassad kompressionsstrumpa. Vid lipödem rekommenderas att man börjar med en lättare kompression klass 1. Kompression skall alltid ha avtagande tryck uppåt och får inte stasa lymfflödet på någon nivå. Utprovning av kompression bör göras av en välutbildad, specialiserad kompressionsutprovare då en felaktig kompression kan förvärra lymfödemet.

Fettsugning: Lipödem kan numera också framgångsrikt behandlas med fettsugning med långsiktigt goda resultat avseende minskad smärta och förhindrande av artrosutveckling i knäleder och fotleder.

Hudvård: Se avsnittet Lymfödem.

Egenbehandling: Se avsnittet Lymfödem.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: