NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Lungemboli

ICD-10: I26

Orsak

I regel djup ventrombos där embolier passerar höger hjärthalva till lungan.

Riskfaktorer är tidigare djup ventrombos, långvarig immobilisering (sängläge, längre resor), varicer, venös insufficiens, rökning, hereditet för ventrombos, malignitet, efter trauma/fraktur. Hormonpåverkan via östrogen, p-piller eller graviditet ska ej glömmas. I övrigt var god se ventrombos.

 

Symtom

Kardinalsymtom är akut dyspné, bild av pleurit-hemoptys samt högerkammarsvikt. Symtomatologin beroende av embolimassans utbredning.

Även hastig försämring i andra sjukdomar (som hjärtsvikt, KOL, postoperativ vård) bör inge en misstanke att patienten drabbats av lungemboli. Oklar bröst- och buksmärta kan vara symtom på lungemboli.

 

Differentialdiagnos: Revbenssmärta, pneumothorax, pneumoni, bronkit, astma-KOL, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, lungödem, perikardit, aortadissektion/-aneurysm, lungtumör, hjärttamponad.

 

Utredning

Andningsfrekvens, syrgasmättnad, EKG kan visa ett nytillkommet förmaksflimmer liksom högergrenblock.

 

Diagnosstöd (enligt Wells) där < 4 poäng innebär låg sannolikhet och > 4 poäng hög sannolikhet för lungemboli:

3 poäng    malignitet -behandlad eller pågående- under senaste 6                               månaderna.

1,5 poäng immobilisering mer än 3 dagar eller kirurgi senaste månaden.

3 poäng    tecken på djup ventrombos.

1,5 poäng pulsfrekvens över 100 slag/min.

1,5 poäng tidigare genomgången djup ventrombos.

1 poäng    hempotys.

3 poäng    lungemboli sannolikare orsak till besvären.

Utöver denna bedömningsmall bör man ta hänsyn till östrogenbehandling och graviditet.

Lungröntgen kan vara normal. D-dimer (en nedbrytningsprodukt av fibrin) används för att utesluta en lungemboli vid låg klinisk misstanke, vid högre misstanke gäller fortsatt utredning med CT.

 

Behandling

Fri venväg. Syrgas 5-10 l/minut via näskateter. Om oro ge Morfin 10 mg/ml ½-1 ml intramuskulärt. Omgående transport till medicinklinik. Om möjligt ge lågmolekylärt Heparin före transport.

 

Aktuella Mediciner

Lågmolekylärt Heparin

Inj Fragmin/Inj Innohep/Inj Klexane.

Morfin: Inj Morfin

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer