Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Skadligt bruk/Beroende – DXM (dextrometorfan).

Narkotikaklassad ”internetdrog” (Dexofan, Dexalon, Coricidin, Wick’s formula, Neo-tussan, Resilar, Robitussin). Klassas som dissociativ drog då personen som använder den lever i en fantasivärld och tar avstånd från verkligheten. Är en opiod (se Opioider nedan) med dess risk för andningsdepression och död. ”Nedåtdrog” med introverta upplevelser. Svårdoserad, andningsdepressionen kommer efter flera timmar, då redan intaget kan ha blivit högt för att uppnå temporär ruseffekt. Andningsdepressionen förstärks av samtidigt alkoholintag.

DXM säljs som en hostdämpande NMDA-agonist i vissa länder (Danmark, Finland, USA). Opiatliknande effekter ger sedation och i höga doser ett dissociativt tillstånd med hallucinationer.

En ökad användning i berusningssyfte har rapporterats bland yngre tonåringar i Sverige. Några slangnamn: DXM, Dex, Robo, Skittles, Syrup, Triple-C, Tussin.

DXM verkar inom 10–120 minuter och upp till 48 timmar, dosberoende effekt från berusning till bestående skador.

Symtom på förgiftning:

-hypertermi, gastrointestinala symtom, klåda, somnolens, andningssvikt, drömliknande upplevelser, upplevelse av isolering, dissociation, desorientering, hyperestesi, ataxi.

Ökad suicidalitet förekommer.

Behandling:

Vid överdosering viktigt med övervakning av vitala funktioner inom slutenvården (andning, temperatur, cirkulation, mentala funktioner, vakenhet).

Psykologisk och psykosocial behandling inom socialtjänsten och sjukvården, främst KBT och motiverande samtal MI.

Fördjupning:

Giftinformationscentralen. https://giftinformation.se/lakare/substanser/dextrometorfan/

Läkemedelsboken. Narkotika. https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/narkotika.html

SBU-rapport. Rapport 296/2019. Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten

https://www.sbu.se/contentassets/c969ef9cb6a643d28d8166710a955a83/missbruk-och-beroende-avalkohol-och-narkotika.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2019.

Författare:  

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev