Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Öroninflammation. Akut Mediaotit. Otit. Mellanöroninflammation. Öronsmärta. AOM.

ICD-10: H66

Orsak

Ofta bakteriell komplikation till en genomgången förkylning/virusinfektion. Pneumokocker 30-50%, haemophilus Influenzae 15-30%, moraxella cataralis 1-9%, grupp A-streptokocker 2-5 %, virusbetingat cirka 20 %.

Symtom

Öronsmärta som ofta börjar i form av lockkänsla. Såväl ena som båda öronen kan vara drabbade, ofta debut kvälls- och nattetid.

Status

Rodnad, buktande, förtjockad trumhinna, eventuellt med perforation och/eller öronflytning. Nedsatt rörlighet av trumhinnan.

Differentialdiagnoser

Otosalpingit (samband med förkylning), extern otit (föregåtts av klåda i örat), tonsillit/ peritonsillit (ömmande lymfkörtlar), ensidig bakteriell parotit, tandinfektioner, tandpressning (Temporomandibulärt Joint Syndrome – vanlig orsak), temporalisartrit med ömmande kärl (högre upp i åldrarna), perikondrit, cervikala låsningar, spänningsvärk med muskulär anspänning, malignitet inom ÖNH- området.

Behandling

Många gånger självläkande; högläge, nässpray och ev. analgetika. Om inte komplicernade faktorer behandlas inte barn mellan 1-12 års ålder med antibiotika vid okomplicerad otit (undantag bilateral AOM, perforerad otit, ev komplicerande faktorer).

Barn under 1 år: Vid behandling i första hand PcV (25 mg/kg kroppsvikt/dos) i 3-dosregim i 5 dagar. Om inte fullgod effekt efter 2-3 dagar byte till Amoxicillin alternativt Amoxicillin – klavulansyra eller trimsulfa.

Barn över 1 år: Om opåverkad kan man avvakta. Vid behandling PcV som ovan. Vid terapisvikt eller recidiv rekommenderas PcV i 10 dagar, många gånger väljs istället Amoxicillin eller Amoxicillin + klavulansyra eller vid allergi trimetoprim sulfa. Recidiv definieras som ny öroninflammtion inom 30 dagar (efter att ha varit symtomfri).

Ungdomar > 12 år liksom vuxna ges PcV; till ungdomar 25mg/kg kroppsvikt i 3- dosregim i 5 dagar och till vuxna 1,6g x3 i 5 dagar. Vid pc- allergi erytromycin 0,5×2 i 7dagar. Vid terapisvikt (= utebliven förbättring under pågående behandling efter att minst 3 dagar förflutit) tas NPH-odling, eller om perforation från sekretet, och byter till amoxicillin 500mgx3 i 10 dagar, ev. kombinerat med klavulansyra. Vid recidiv (= ny mediaotit inom 1 månad) ges PcV under ytterligare 10 dagar. Vid pc-allergi rekommenderas trim-sulfa, ev. kontakt med öronläkare om indikation för paracentes och odling.

Rinnande från insatta rör behandlas örondroppar innehållande oxytetracyklin och poly- myxin B + glukokortikoid eller ciprofloxacin med eller utan glukokortikoid.

Uppföljning: Okomplicerad mediaotit kontrolleras hos barn efter 3 månader med trumhinnestatus och tympanometri. Rör insätts av ÖNH- läk om ej utläkt efter 3-6 månader. Vuxna får råd och åter vid behov.

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Amoxicillin: Mixt/T Amimox.

Amoxicillin + klavulansyra: Mixt/T Spektramox.

PcV: Droppar/Mixt/T Kåvepenin.

Trimetoprim sulfa: Mixt/T Bactrim Mixt/T Eusaprim.

Analgetika

Paracetamol: Mixt/supp/T Alvedon Mixt/Supp/T Panodil.

Avsvällande medel

Oxymetazolin: Nässpray Nezeril.

Xylometazolin: Nässpray Otrivin.

Örondroppar: 

Kortikosteroid Gr I + oxytetracyklin och poly- myxin B: Örondrp. Terracortril med Polymyxin B.

Ciprofloxacin: Ciloxan, Cetraxal

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis