Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Öroninflammation. Akut Mediaotit. Otit. Mellanöroninflammation. Öronsmärta. AOM.

ICD-10: H66

Orsak: Ofta bakteriell komplikation till en genomgången förkylning/virusinfektion. Pneumokocker 30-50%, haemophilus Influenzae 15-30%, moraxella cataralis 1-9%, grupp A-streptokocker 2-5 %, virusbetingat cirka 20 %.

 

Symtom

Öronsmärta som ofta börjar i form av lockkänsla. Såväl ena som båda öronen kan vara drabbade, ofta debut kvälls- och nattetid.

 

Status

Rodnad, buktande, förtjockad trumhinna, eventuellt med perforation och/eller öronflytning. Nedsatt rörlighet av trumhinnan.

 

Differentialdiagnoser: Otosalpingit (samband med förkylning), extern otit (föregåtts av klåda i örat), tonsillit/ peritonsillit (ömmande lymfkörtlar), ensidig bakteriell parotit, tandinfektioner, tandpressning (Temporomandibulärt Joint Syndrome – vanlig orsak), temporalisartrit med ömmande kärl (högre upp i åldrarna), perikondrit, cervikala låsningar, spänningsvärk med muskulär anspänning, malignitet inom ÖNH- området.

Behandling

Många gånger självläkande; högläge, nässpray och ev. analgetika. Om inte komplicernade faktorer behandlas inte barn mellan 1-12 års ålder med antibiotika vid okomplicerad otit (undantag bilateral AOM, perforerad otit, ev komplicerande faktorer).

Barn under 1 år: Vid behandling i första hand PcV (25 mg/kg kroppsvikt/dos) i 3-dosregim i 5 dagar. Om inte fullgod effekt efter 2-3 dagar byte till Amoxicillin alternativt Amoxicillin – klavulansyra eller trimsulfa.

Barn över 1 år: Om opåverkad kan man avvakta. Vid behandling PcV som ovan. Vid terapisvikt eller recidiv rekommenderas PcV i 10 dagar, många gånger väljs istället Amoxicillin eller Amoxicillin + klavulansyra eller vid allergi trimetoprim sulfa. Recidiv definieras som ny öroninflammtion inom 30 dagar (efter att ha varit symtomfri).

Ungdomar > 12 år liksom vuxna ges PcV; till ungdomar 25mg/kg kroppsvikt i 3- dosregim i 5 dagar och till vuxna 1,6g x3 i 5 dagar. Vid pc- allergi erytromycin 0,5×2 i 7dagar. Vid terapisvikt (= utebliven förbättring under pågående behandling efter att minst 3 dagar förflutit) tas NPH-odling, eller om perforation från sekretet, och byter till amoxicillin 500mgx3 i 10 dagar, ev. kombinerat med klavulansyra. Vid recidiv (= ny mediaotit inom 1 månad) ges PcV under ytterligare 10 dagar. Vid pc-allergi rekommenderas trim-sulfa, ev. kontakt med öronläkare om indikation för paracentes och odling.

 

Uppföljning: Okomplicerad mediaotit kontrolleras hos barn efter 3 månader med trumhinnestatus och tympanometri. Rör insätts av ÖNH- läk om ej utläkt efter 3-6 månader. Vuxna får råd och åter vid behov.

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Amoxicillin: Mixt/T Amimox.

Amoxicillin + klavulansyra: Mixt/T Spektramox.

PcV: Droppar/Mixt/T Kåvepenin.

Trimetoprim sulfa: Mixt/T Bactrim Mixt/T Eusaprim.

Analgetika

Paracetamol: Mixt/supp/T Alvedon Mixt/Supp/T Panodil.

Avsvällande medel

Oxymetazolin: Nässpray Nezeril.

Xylometazolin: Nässpray Otrivin.

 

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!