NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Smärtlindring vid palliativ vård. Opioidbehandling

Patienter som behandlas med orala opioider kan snabbt behöva parenteral tillförsel t.ex. vid kräkningar, för att undvika abstinens och smärtgenombrott.

Akut konvertering från oral till parenteral opioid-administrering:

Tabell för ungefärlig beräkning av ekvipotenta doser.

Opioid  Parenteral dos  Oral dos
Morfin 10 mg 30 mg
Ketobemidon 10 mg 30 mg
Oxikodon 10 mg 20 mg
Hydromorfon 2 mg 4 mg

 

För omvandling av dygnsdosen mellan olika opioider se nedanstående tabell.

Ekvipotenta dygnsdoser av morfin, oxycodon och hydromorfon per os och subkutant /intravenöst samt fentanylplåster. Dosen justeras efter klinisk effekt.

 

Morfin po  Oxikodon po Hydromorfon po  Morfin sc/iv Oxikodon sc/iv Hydromorfon sc/iv Fentanylplåster
60 mg 40 mg 8 mg 20-30 mg 20 mg 4 mg 25 μg
120 mg 80 mg 16 mg 40-60 mg 40 mg 8 mg 50 μg
240 mg 160 mg 32 mg 80-120 mg 80 mg 16 mg 75-100 μg
320 mg 200 mg 40 mg 100 – 160 mg 100 mg 24 mg 100-125 μg
400 mg 240 mg 54 mg 130-200 mg 120 mg 26 mg 150 μg
600 mg 400 mg 80 mg 200-300 mg 200 mg 40 mg 200 μg
800 mg 480 mg 260-400 mg 240 mg 50 mg 250-300 μg

 

Vidbehovs-dos/trygghetsdos:

För att undvika att patienter med cancersmärta får smärtgenombrott skall det alltid finnas möjlighet till extrados. Extradosen för genombrottssmärta är 1/6 av hela dygnsdosen. Om patienten regelbundet behöver flera extradoser/dygn läggs dessa sammanlagda doser till grunddosen och ny extrados räknas om.

Nedtrappning/utsättning av opioid:

Reducera dosen stegvis, c:a 20 % av ursprungsdosen, med några dagars mellanrum.

Vid opioidbehandling tänk på att det är obligatoriskt att samtidigt se till att patienten får laxantia och att man tar ställning till antiemetika.

Illamående:

Inj Haloperidol (Haldol) 5 mg/ml 0,1-0,2 ml sc titreras in, ofta räcker det med 5-10 mg/dygn.

Rosslig andning:

Inj Glykopyrron (Robinul) titreras in, ges sc eller iv, ofta startar man med 0,5 ml x3. Preparatet ingår inte i läkemedelsförmånen, men används inom den palliativa vården.

Ångest/oro:

Inj Midazolam 5 mg/ml titreras in tills effekt, ofta startar man med 0,2- 0,4 ml sc eller iv. Upprepas tills effekt. Midazolam har kortare halveringstid än oxazepam och diazepam.

Aktuella Mediciner

Fentanyl: Plåster Durogesic, plåster Fentanyl, plåster Matrifen, m.fl.

Haloperidol: Inj Haldol, m.fl.

Glykoperron: Inj Robinul, m.fl.

Hydromorfon: Inj/T Palladon, m.fl.

Ketobemidon: Supp Ketogan, Inj/T Ketogan novum, m.fl.

Midazolam: Inj Midazolam. Munhålelösning Buccolam, m.fl.

Morfin: T Depolan, T Dolcontin, Inj/Mixt/T Morfin, m.fl.

Oxikodon: T Oxikodon, T Oxycodone. Inj/Mixt/T OxyNorm, m.fl.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer