Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Palliativ vård. Smärtlindring. Opioidbehandling

Palliativ vård. Smärtlindring. Opioidbehandling

Patienter som behandlas med orala opioider kan snabbt behöva parenteral tillförsel t.ex. vid kräkningar. För att undvika abstinens och smärtgenombrott kan parenteral administrering behöva påbörjas.

Akut konvertering från oral till parenteral opioid-administrering:

Tabell för ungefärlig beräkning av ekvipotenta doser.

 

 

Opioid Parenteral dos Oral dos
Morfin10 mg30 mg
Ketobemidon10 mg30 mg
Oxycodon10 mg20 mg
Hydromorfon2 mg4 mg

 

 

För omvandling av dygnsdosen mellan olika opioider se nedanstående tabell.

Ekvipotenta dygnsdoser av morfin, oxycodon och hydromorfon per os och subcutant /intravenöst samt fentanylplåster. Dosen justeras efter klinisk effekt.

 

 

Morfinpo Oxycodon poHydromorfon po Morfin sc/ivOxycodon sc/ivHydromorfon sc/ivFentanylplåster
60 mg40 mg8 mg20-30 mg20 mg4 mg25 μg
120 mg80 mg16 mg40-60 mg40 mg8 mg50 μg
240 mg160 mg32 mg80-120 mg80 mg16 mg75-100 μg
320 mg200 mg40 mg100 – 160 mg100 mg24 mg100-125 μg
400 mg240 mg54 mg130-200 mg120 mg26 mg150 μg
600 mg400 mg80 mg200-300 mg200 mg40 mg200 μg
800 mg480 mg260-400 mg240 mg50 mg250-300 μg

 

 

 

 

.

Vidbehovs-dos/trygghetsdos:

För att undvika att patienter med cancersmärta får smärtgenombrott skall det alltid finnas möjlighet till extrados. Extradosen för genombrottssmärta är 1/6 av hela dygnsdosen. Om patienten regelbundet behöver flera extradoser/dygn läggs dessa sammanlagda doser till grunddosen och ny extrados räknas om.

 

Nedtrappning/utsättning av opioid:

Reducera dos stegvis, c:a 20 % av ursprungsdosen, med några dagars mellanrum.

Vid opioidbehandling tänk på att det är obligatoriskt att samtidigt se till att pat. får laxantia och att man tar ställning till antiemetika.

 

Illamående:

Inj Haloperidol (Haldol) 5 mg/ml 0,1-0,2 ml s.c. titreras in, ofta räcker det med 5-10 mg/dygn.

 

Rosslig andning:

Inj Glykopyrron (Robinul) titreras in ges s.c. eller i.v ofta startar man med 0,5 ml x3. Preparatet ingår inte i läkemedelsförmånen. Men används inom pallitaiv vården.

 

Ångest/oro:

Inj Midazolam 5 mg/ml titreras in tills effekt ofta startar man med 0,2- 0,4 ml s.c. eller i.v.upprepas tills effekt. Kortare halveringstid än oxazepam och diazepam.

 

Aktuella Mediciner

Fentanyl: Plåster Durogesic, plåster Fentanyl, plåster Matrifen.

Haloperidol: Inj Haldol.

Glykoperron: Inj Robinul.

Hydromorfon: Inj/T Palladon.

Ketobemidon: Supp Ketogan, Inj/T Ketogan novum.

Midazolam: Inj Midazolam. Munhålelösning Buccolam.

Morfin: T Depolan, T Dolcontin, Inj/Mixt/T Morfin.

Oxykodon: T Oxikodon, T Oxycodone. Inj/Mixt/T OxyNorm.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

.

 

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ