Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Perimyokardit. Perikardit

ICD-10: I40(=perimyokardit) I30(=perikardit)

Definition

Inflammatoriskt tillstånd engagerande perikardiet och/eller myokardiet.

 

Orsak

Virus, bakterier, bakterieliknande organismer, protozoer och toxoplasma. Metabola, autoimmuna, endokrina och neoplastiska processer, läkemedel, strålning eller trauma.

 

Symtom

Ofta symtomfattigt. Bröstsmärta, ofta lägesrelaterad och förvärrad vid djupandning. Feber, arytmikänsla, trötthet, dyspné, hosta, ledsmärta och klåda.

 

Utredning

Anamnes och fysikalisk undersökning.

Oftast EKG-förändringar, vanligen ospecifika. Ibland T-vågsinversion. Ibland generella ST-höjningar, ofta med konkavt utseende.

Överväg remiss för inläggning. Fortsatt utredning riktas mot misstänkt grundsjukdom. Lungröntgen och ev. ekokardiografi.

 

Behandling

Akutremiss vid generella ST-höjningar, feber, bröstsmärta, lågt blodtryck eller andnöd. Vid lätta symtom och opåverkad patient i regel aktiv exspektans efter telefonkonsultation med kardiolog.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!