Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Urologi / PSA-screening, organiserad prostatacancertestning, OPT
Annons:

PSA-screening, organiserad prostatacancertestning, OPT


Se även avsnittet Prostatacancer i detta kapitel.

 Sammanfattning:

  • Screening med PSA leder till minskad prostatacancerdödlighet.
  • Oorganiserad screening medför betydande överdiagnostik och överbehandling.
  • PSA>3 mikrog/L förtjänar observans alt utredning.
  • Plötslig stegring av PSA är ett observandum.
  • Alla regioner i Sverige erbjuder nu organiserad prostatacancertestning (OPT).

Prostataspecifikt antigen, PSA, är ett enzym som förekommer i sädesvätskan producerad i prostata. Utsöndringen av PSA till blodet stegras vid sjukdomstillstånd eller ingrepp i prostata. Förhöjda värden ses t ex vid benign prostataförstoring, urinvägsinfektion, aktiv prostatit, urinretention, efter kateterisering och operationer i nedre urinvägarna.

Enligt standardiserat vårdförlopp för prostatacancer (SVF) är gränserna för fortsatt utredning hos urolog:

Män < 70 år: PSA ≥3 µg/L

Män 70–80 år: PSA ≥5 µg/L

Män > 80 år: PSA ≥7 µg/L

Hos män <50 år innebär PSA 2,2–2,9 en klar riskfaktor att senare insjukna i prostatacancer. Prostatapalpation och PSA rekommenderas vartannat år.

PSA visar högre värden vid hög ålder och stor prostata. Särskild observans vid plötslig höjning av PSA utan rimlig anledning. PSA höjs inte efter prostatapalpation.

OBS att 5-alfareduktashämmare (finasterid, dutasterid), som används i behandling av benign prostataförstoring, halverar värdet av S-PSA.

Organiserad prostatacancertestning, OPT, innebär att män i definierade åldersgrupper 50-74 år aktivt informeras om tänkbara fördelar och nackdelar med testning samt inbjuds att lämna PSA. Blodprovet lämnas på vårdcentral. Provsvaret tas om hand av ett centralt OPT-kansli i regionen. Provsvar till mannen lämnas direkt från OPT-kansliet. Fortsatt utredning vid högt PSA-värde sker hos urolog enligt en definierad algoritm för att säkerställa jämlik och effektiv vård för alla testade. Alla utfall registreras för kvalitetssäkring, utveckling och forskning.

Allmän PSA-screening utöver OPT rekommenderas inte i Sverige. Med oorganiserad PSA-testning finns risk för överbehandling och obefogad oro. Undantag är män med minst två nära släktingar som insjuknat i prostatacancer. Där är det motiverat med årliga kontroller i åldrarna 40–70 år, helst via urolog. Ev konsultation med onkogenetiker. PSA har måttlig träffsäkerhet beträffande cancer. Vid PSA 3–10 mikrog/L har ca 30 % av patienterna prostatacancer, i intervallet 10–20 mikrog/L ca 50% och vid värden över 50 mikrog/L har så gott som alla prostatacancer som då oftast är spridd. Vid ännu högre värden föreligger sannolikt skelettmetastaser. Plötslig stegring av PSA är ett observandum även vid måttliga nivåer. Variationen mellan två PSA prover tagna med kort mellanrum kan vara 15–20 %.

Vid PSA 3-10 mikrog/L kan kvoten fritt PSA/totalt-PSA ge ytterligare vägledning: hög kvot talar för benign prostataförstoring, låg kvot för prostatacancer eller infektion. Om totalt PSA är 3–10 mikrog/L och kvoten är hög kan provtagningen upprepas efter 6 månader. Om PSA stiger kontinuerligt remitteras till urolog. PSA skall bli omätbart 6–8 veckor efter prostatektomi. Om kvarvarande nivåer kan uppmätas, eller om PSA-värdet initialt blir omätbart efter operation, men sedan stiger >0,2 ng/ml talar detta för kvarlämnad tumörvävnad, metastaser eller lokalrecidiv.

Association mellan (falskt) lågt S-PSA och lågt S-testosteron.

Ta inte PSA på män >74 år om de inte specifikt ber om det. Risken för dessa att ha en livshotande prostatacancer som samtidigt är botbar är mycket liten, samtidigt som risken för överdiagnostik är stor.

Symtomfria män <50 år som önskar PSA bör av läkare informeras om det fortsatta utredningsförfarandet om de visar sig ha förhöjt värde liksom om uppföljning och tolkning av resultaten. De hänvisas att innan provtagning läsa broschyren om PSA-prov.

Fördjupning:

Regionala Cancercentrum i Samverkan. Organiserad prostatacancertestning. 

Stockholm-3-testet

Socialstyrelsen 2018. Prostatacancer, screening med PSA-prov med eller utan annat kompletterande test

SBU: https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-berede/tillaggsmetoder-till-psa-test-for-diagnostik-av-prostatacancer/

Läkemedelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/sjukdomar_i_manliga_genitalia.html#Prostatacancer

Patientinformation: www.doktorn.com

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: