Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

PSA-screening.

Se även avsnittet Prostatacancer i detta kapitel.

Kort Sammanfattning:

*   Screening med PSA leder till minskad prostatacancerdödlighet.

*   Priset är en betydande överdiagnostik och överbehandling.

*   PSA>3 mikrog/L förtjänar observans alt utredning.

*   Plötslig stegring av PSA är ett observandum.

 

Prostataspecifikt antigen, PSA, är ett enzym som förekommer i sädesvätskan producerad i prostata. Utsöndringen av PSA till blodet stegras vid sjukdomstillstånd eller ingrepp i prostata. Förhöjda värden ses t ex vid benign prostataförstoring, urinvägsinfektion, aktiv prostatit.

Enligt standardiserat vårdförlopp för prostatacancer (SVF) är gränserna för fortsatt utredning hos urolog:

Män < 70 år: PSA ≥3 µg/L

Män 70–80 år: PSA ≥5 µg/L

Män > 80 år: PSA ≥7 µg/L

Hos män <50 år innebär PSA 2,2–2,9 en klar riskfaktor att senare insjukna i prostatacancer. Prostatapalpation och PSA rekommenderas vart annat år.

PSA visar högre värden vid hög ålder och stor prostata. Särskild observans vid plötslig höjning av PSA utan rimlig anledning. PSA höjs inte efter prostatapalpation.

OBS att 5-alfareduktashämmare (finasterid, dutasterid), som används i behandling av benign prostataförstoring, halverar värdet av S-PSA. Allmän PSA-screening är omdiskuterad och rekommenderas ännu inte i Sverige. Å ena sidan kan screening minska dödligheten i sjukdomen – å andra sidan finns risk för överbehandling och obefogad oro. Undantag beträffande screening är män med minst två nära släktingar som insjuknat i prostatacancer. Där är det motiverat med årliga kontroller i åldrarna 40–70 år, helst via urolog. Ev konsultation med onkogenetiker. PSA har måttlig träffsäkerhet beträffande cancer. Vid PSA 3–10 mikrog/L har ca 30 % av patienterna prostatacancer, i intervallet 10–20 mikrog/L ca 50% och vid värden över 50 mikrog/L har så gott som alla prostatacancer som då oftast är spridd. Vid ännu högre värden föreligger sannolikt skelettmetastaser. Plötslig stegring av PSA är ett observandum även vid måttliga nivåer. Variationen mellan två PSA prover tagna med kort mellanrum kan vara 15–20 %.

Vid PSA mellan 3 och 10 mikrog/L kan kvoten Fritt PSA/totalt-PSA ge ytterligare vägledning: hög kvot talar för benign prostataförstoring, låg kvot för prostatacancer eller infektion. Om totalt PSA är 3–10 mikrog/L och kvoten är hög upprepas provtagningen var sjätte månad. Om PSA stiger kontinuerligt remitteras till urolog. PSA skall bli omätbart 6–8 veckor efter prostatektomi. Om kvarvarande nivåer kan uppmätas, eller om PSA-värdet initialt blir omätbart efter operation, men sedan stiger >0,2 ng/ml talar detta för kvarlämnad tumörvävnad, metastaser eller lokalrecidiv.

Association mellan lågt S-PSA och lågt S-testosteron.

Ta inte PSA på män >70 år om de inte specifikt ber om det. Risken för dessa att ha en livshotande prostatacancer som samtidigt är botbar är mycket liten, samtidigt som risken för överdiagnostik är stor.

Symtomfria yngre män som önskar PSA bör av läkare informeras om fortsatta utredningsförfarandet om de visar sig ha förhöjt värde liksom om uppföljning och tolkning av resultaten. De hänvisas att innan provtagning läsa broschyren om PSA-prov.

Fördjupning

Stockholm-3-testet:

Socialstyrelsen 2018. Prostatacancer, screening med PSA-prov med eller utan annat kompletterande test:

 

Cancercentrum. Vårdprogram för prostatacancer. Individbaserad PSA-testning.

SBU: https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/tillaggsmetoder-till-psa-test-for-diagnostik-av-prostatacancer/

Läkemedelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/sjukdomar_i_manliga_genitalia.html#Prostatacancer

Patientinformation: www.doktorn.com

 

För dig som patient
Läs mer om PSA-screening. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis