Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Skallskada. Medvetanderubbning

Skallskada. Medvetanderubbning

Se även avsnittet Hjärnskakning.

Vid en medvetandesänkning/medvetslöshet efter skalltrauma – tänk på:

Fria luftvägar.

Sätt syrgas > 10 l/min på mask.

Kontrollera cirkulationen, finns det någon samtidig blödning på annan lokal?

Sätt dropp – Ringer-Acetat.

Bedöm neurologin. Kontaktbar? Rör sig? Pareser? Pupillreaktioner? Förlopp?

Finns fler skador än skallskadan som bör bedömas akut?

Undvik avkylning.

Följ blodtryck/puls/vakenhet och om medvetanderubbning -remiss till sjukhus för bedömning/ övervakning och ev CT hjärna.

Bedömning av medvetandegraden: enl Glasgow Coma Scale; GCS.

Ögon           4 poäng      öppnas spontant

3  -”-           öppnas vid tilltal

2  -”-           öppnas vid smärta

1  -”-           öppnas ej

Tilltal          5  -”-           orienterad

4  -”-           förvirrad

3  -”-           talar med inadekvat tal

2  -”-           obegripligt tal

1  -”-           ingen reaktion

Motorik       5  -”-           utför uppmaningar

4  -”-           lokaliserar smärta

3  -”-           drar undan vid smärtstimuli

2  -”-           flekterar vid smärtstimuli

1  -”-           ingen reaktion

 

Poängresultat: 14-15 poäng = lindrig skada, 9-13 poäng medelsvår skada,
< 8 poäng är en svår skada. Förbered intubering.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ