Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Akutsjukvård / Medvetandesänkning orsakad av skalltrauma
Annons:

Medvetandesänkning orsakad av skalltrauma


Se även avsnittet Hjärnskakning.

Vid en medvetandesänkning/medvetslöshet efter skalltrauma – tänk på bedömning av ABCDE enl ATLS:

A:

Fria luftvägar. Ev. nackkrage.  (halsryggskada?)

B:

Sätt syrgas > 10 l/min på mask (SatO2>90%)

C:

Kontrollera cirkulationen (BT, Puls), finns det någon samtidig blödning på annan lokal?

Sätt dropp – Ringer-Acetat.

D:

Bedöm neurologin. Kontaktbar? Rör sig? Pareser? Pupillreaktioner? Glasgow Coma Scale.

E:

Finns fler skador än skallskadan som bör bedömas akut?

Liquorläckage ur näsa, mun eller svalg? (skallbasfraktur?)

Undvik avkylning

Följ blodtryck/puls/vakenhet och om medvetanderubbning – remiss till sjukhus för bedömning/ övervakning och ev CT hjärna (vid GCS < 14 eller vid GCS 14-15 men patologiskt neurologiskt status, krampanfall, huvudvärk/kräkningar, antikoagulation behandling eller ålder > 65 och trombocythämmande behandling) .

Bedömning av medvetandegraden: enl Glasgow Coma Scale; GCS.

Ögon

4 poäng      öppnas spontant

3  -”-           öppnas vid tilltal

2  -”-           öppnas vid smärtstimulering

1  -”-           öppnas ej trots smärtstimulering

Tilltal

5  -”-           fullt orienterad

4  -”-           desorienterad/ förvirrad

3  -”-           reagerar vid tilltal med enstaka ord

2  -”-           reagerar på tilltal med obegripligt tal

1  -”-           ingen reaktion

Motorik

6  -”-           utför uppmaningar adekvat

5  -”-           lokaliserar smärta

4  -”-           drar undan arm vid smärtstimulering

3  -”-           flekterar armbåge vid smärtstimulering

2 -”-            sträcker armbågen vid smärtstimulering

1  -”-           ingen reaktion vid smärtstimulering

 

Poängresultat: 14-15 poäng = lindrig skada, 9-13 poäng medelsvår skada,
< 8 poäng är en svår skada och innebär att patienten är medvetslös. En medvetslös patient har alltid minst 3 poäng.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: