NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Svårförklarad akut smärta.

Patient som kommer till jourcentral eller på vårdcentralens akuttider och har en nyligen debuterad svårförklarad smärta. Alternativt att patienten kommer åter med sin nyligen debuterade smärta. Här följer en del tankar kring omhändertagandet.

 

Anamnes:

Varifrån kommer smärtan, vilket organ/struktur?

Smärtans karaktär?

Molande värk – infektion/inflammation?

Illande, brännande, stickande – nerv?

Intensivt dunkande – infektion/ inflammation?

Intensiv och ständig dygnet om – malignt?

När började smärtan och hur? Smygande eller urakut?

OBS (dessa gäller egentligen många fler tillstånd än smärta). Ett par frågor utöver den ”vanliga” anamnesen att ställa sig som behandlande läkare i dessa lägen:

–   Har jag förstått hur patienten känner det?

–   Verkar smärtan rimlig i förhållande till min preliminära diagnos?

–   Verkar patienten sjukare och mer påverkad än vad som är vanligt i förhållande till min preliminära diagnos?

–   Uttrycker patient eller anhöriga tvivel om min bedömning? Eller återkommer patienten? – och har jag förstått varför? Observera att patienten kan ha sökt på flera ställen innan han/hon kom till detta besök. Bilden kan ha ändrats sedan en kollega kanske gjorde en bedömning för ett par dagar sedan.

 

Varningstecken:

–   om jag inte förstår varför det gör ont

–   smärtan är ovanligt stark

–   patient och anhöriga uttrycker en klar oro

–   är patienten mer påverkad än vad som verkar rimligt i förhållande till min diagnos.

 

Utredning

Beroende på anamnes och status, men oförklarad smärta kräver mer än de tillstånd som har en lättförståelig diagnos med tillhörande smärta.

Temp, POX, CRP, allmänpåverkan, VAS

Nociceptiv smärta – vävnadsskada.

Neuropatisk smärta – skada eller sjukdom i perifera eller centrala nervsystemet.

Blandform?

Här följer ett verktyg som kan vara till hjälp för differentialdiagnos mellan de olika formerna av akut smärta:

 

 

Behandling

Etiologisk behandling om man kan identifiera orsaken och behandla denna – inte alltid möjligt.

Symtomatisk behandling: analgetika, antidepressiva, antiepileptika, TENS, akupunktur.

För dig som patient
Läs mer om Svårförklarad akut smärta. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer