NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Smärta hos barn

Det är viktigt att identifiera och behandla smärta samt att förebygga smärta i smb med procedurer. Smärtupplevelse är subjektiv och påverkas av många faktorer som tex personlighet, trötthet, hunger och tidigare erfarenheter. Barn och även tonåringar kan ha svårt att uttrycka smärta verbalt. Tecken på smärta kan vara att barn blir tysta, stillsamma, agiterade eller oroliga. Det kan också vara svårt att lokalisera smärta. Vid smärtskattning av barn bör både barnets och föräldrars anamnes, kroppsliga uttryck samt skattningsskalor användas.

Behandling

Smärtupplevelsen påverkas av helheten. En lugn och trygg miljö är viktig för att inte förvärra barnets smärtupplevelse. Lokalbedövningsmedel ska användas när stick är nödvändiga. Medicinsk smärtbehandling insätts stegvis och bör utvärderas regelbundet.

Paracetamol

Förstahandsmedel vid lätt till måttlig smärta hos barn och basbehandling vid även svårare smärta. Även nyfödda barn kan ges paracetamol. Oralt intag ger bättre upptag än rektalt. Längre tid för nyfödda att uppnå terapeutiska koncentrationer.

Laddningsdos (30–40 mg/kg till barn >2 månader, max 2000 mg) bör ges för att komma upp i koncentration och kan ges som engångsdos inför procedurer.

Dosering som kan rekommenderas under max tre dagar vid smärtbehandling är 25 mg/kg (max 1000 mg) till barn >2 månader, upp till 4 tillfällen per dag. Försiktighet vid feber, sepsis, svält, nedsatt lever- eller njurfunktion. Lägre dos och minskat dosintervall till barn < 2 månader. OBS! Efter tre dagar bör dosen reduceras med 25 %.

NSAID

Ibuprofen från 6 månader och över 7 kg. Max 30 mg/kg/dygn fördelat på 2–4 doser. God effekt vid inflammatoriska tillstånd, vid skelettsmärta och vid frakturer. OBS Ges ej vid ASA-överkänslighet, hypovolemi, blödningsrubbningar, astma, inflammatorisk tarmsjukdom, njur- och hjärtsjukdomar.

Klonidin, tilläggsbehandling

Används som tilläggsbehandling av pediatrisk smärta samt vid vissa procedurer ffa vid sjukhusvård. Per oralt 1-3 mikrogram/ kg max 3 ggr per dag. Max effekt efter ca 1,5 timme. Kan påverka blodtryck och puls, men denna effekt kommer ffa vid doser >2,5 mikrog/kg. Bör inte ges till barn med hjärtrytmrubbning.

Morfin

Vid svår smärta användes morfin. Det är stora individuella skillnader i dos. Intravenös injektion ges tills man uppnår smärtfrihet. OBS! Övervakning! Antidot Narcanti finns. Dos 0,002 mg/kg i.v.

1 ml Inj. Morfin (10 mg/ml) spädes med 9 ml NaCl. Styrkan blir då 1 mg/ml och ges i.v. på cirka 15 minuter.

Dosering:

≤3 mån       0,025 mg/kg/dos

3-12 mån    0,05 mg/kg/dos

1-5 år         0,10-0,15 mg/kg/dos

5-16 år       0,15-0,2 mg/kg/dos

>16 år         0,20 mg/kg/dos (max 10mg)

Kodein rekommenderas inte till barn.

Topikalt lokalbedövningsmedel

Lidokain/ prilokainkräm (EMLA): Appliceras vid stickställe och täcks under 1 tim för barn <1 år, 2 tim för barn >1 år. Ta bort 15 min före provtagningen/infart p.g.a. vasokonstriktiv effekt. Kan vara applicerad upp till 5 tim på barn > 1 år, under 1 år upp till 1 timma. Observera maxdos enligt FASS.

Buffrad Lidokainlösning (Xylokain, buffrad): Kan appliceras på öppna sårytor som tex skrubbsår innan rengöring. Dränk in kompresser och låt ligga 15–20 min. Samma maxdos som vid infiltrationsanestesi.

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer