Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Supraspinatusruptur

ICD-10: S46

Orsak

Trauma och/eller degenerativa förändringar. Rupturen kan vara partiell eller total.

 

Symtom

Vid partiell ruptur har patienten abduktionssmärta samt svaghetskänsla, ofta rörelsesmärta och vilovärk. Symtomatologin vid partiell ruptur är omöjlig att skilja från den som förekommer vid supraspinatustendinit. Vid total ruptur kan patienten överhuvudtaget inte abducera aktivt i humeroscapularleden. ”Det knäppte till i axeln, jag tappade plötsligt kraften”.

 

Differentialdiagnos

Supraspinatustendinit/impingement. Entesopati (tänk på spondartrit). Frozen shoulder. Kalkaxel Cervikal rizopati. Cervikobrakialgi.

 

Status

Vid partiell ruptur status som vid supraspinatustendinit/ impingement. Vid total ruptur oförmåga att abducera aktivt i axelleden. Har dock fullt passivt rörelseomfång.

Behandling

Ultraljud vid tveksamhet! Hos unga patienter med akut total ruptur är operation inom 1 vecka att föredra, d.v.s. akutremiss till ortopedklinik. Även vid total ruptur hos äldre där orsaken är degeneration bör man skicka remiss till ortoped för ställningstagande till operation. NSAID. Partiella rupturer behandlas med tidig rörelseterapi och NSAID.

 

Aktuella Mediciner

NSAID: T Diklofenak.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!