Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. TBE-infektion. Tick Borne Encephalitis.

ICD-10: A84.1

Fästingburen smitta (Flavivirus). Utbredningen av virusbärande fästingar är i Sverige fr.a. Stockholms skärgård, kring Mälaren, östersjökusten ner till Kalmar inkl Öland och Gotland (och Åland). Men finns fall beskrivna kring Vänern – Vättern – Bohuslän, Göteborgsområdet – Småland- Halland och ner till Skåne – Blekinge. Förekommer även högre upp i landet.

 

Symtom/status

Inkubationstid 1-2 veckor. 200-300 insjuknade/år i Sverige, uppträder fr.a. april-november. Många subkliniska och diagnostiseras ej. Övriga ett tvåfasigt förlopp:

 

Fas 1: influensaliknande bild med övergående ospecifik feber och värk i kroppen i några dygn. Inga luftvägsbesvär. Lindriga symtom hos barn. Symtomen blir i regel mer utalade med åldern.

 

Fas 2: 1-3 veckor efter fas 1 där 25 % av de infekterade visar CNS-engagemang: Meningit/meningoencefalitbild ofta med milda symtom inkl. febrilitet. Cirka 10 % får allvarlig sjukdom med medvetandesänkning, ev. andningsbesvär, pareser över skuldergördel och engagemang av kranialnerver. I efterförloppet ses då en bild bestående av trötthet, huvudvärk, koncentrationsstörning, minnessvårighet, affektlabilitet, tremor, balansstörning, talsvårighet.

 

Bestående neuropsykiatriska symtom (minne- koncentrationsstörning och personlighetsförändring) förekommer i ca hälften av fallen som fått meningo-encefalitbild. Kvarstående pareser vid myelit i samma omfattning. Bestående neurologiska skador hos barn (< 7 år) är mycket sällsynt.

 

Utredning

Vid misstanke rekommenderas kontakt med infektionsklinik – diagnos genom Ig-M i serum mot TBE, finns i regel 1-3 veckor efter sjukdomsdebut (i regel positiv när CNS symtom uppträder). OBS att höjda titrar kan kvarstå i upp till 8 månader efter vaccination. Leukocytos, höjd CRP och SR i fas 2 med uttalad symtomatologi. Kontroll av antikroppar mot TBE i likvor bör ingå i utredning av meningoencefalit.

 

Differentialdiagnoser

Fas 1: Andra viroser. Fas 2: Vid serös meningit herpesvirus.

Behandling

Specifik behandling finns ej. Remiss sjukhus vid uttalade fall. Följ förloppet lång konvalescens många får kvarvarande besvär enligt ovan. Meningoencefalit räknas som anmälningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen.

Genomgången TBE-infektion ger livslång immunitet, effektivt vaccin finns.

 

Aktuella Mediciner

Vaccin: Encepur resp Encepur barn (1-11 år).

Vaccin: FSME-IMMUN Vuxen resp Junior.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis