Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

TBE-infektion. Tick Borne Encephalitis

ICD-10: A84.1

Fästingburen smitta (Flavivirus). Utbredningen av virusbärande fästingar är i Sverige ffa Stockholms skärgård, kring Mälaren, östersjökusten ner till Kalmar inkl Öland och Gotland (och Åland). Men finns fall beskrivna kring Vänern – Vättern – Bohuslän, Göteborgsområdet – Småland- Halland och ner till Skåne – Blekinge.

 

Symtom/status: Inkubationstid 1-2 veckor. 200-300 insjuknade/år i Sverige, uppträder ffa april-november. Många subkliniska och diagnostiseras ej. Övriga ett tvåfasigt förlopp:

 

Fas 1: influensaliknande bild med övergående ospecifik feber och värk i kroppen i några dygn. Inga luftvägsbesvär. Lindriga symtom hos barn. Symtomen blir i regel mer utalade med åldern.

 

Fas 2: 1-3 veckor efter fas 1 där 25 % av de infekterade visar CNS-engagemang: Meningit/meningoencefalitbild ofta med milda symtom inkl. febrilitet. Cirka 10 % får allvarlig sjukdom med medvetandesänkning, ev. andningsbesvär, pareser över skuldergördel och engagemang av kranialnerver. I efterförloppet ses då en bild bestående av trötthet, huvudvärk, koncentrationsstörning, minnessvårighet, affektlabilitet, tremor, balansstörning, talsvårighet.

 

Bestående neuropsykiatriska symtom (minne- koncentrationsstörning och personlighetsförändring) förekommer i ca hälften av fallen som fått meningo-encefalitbild. Kvarstående pareser vid myelit i samma omfattning. Bestående neurologiska skador hos barn (< 7 år) är mycket sällsynt.

 

Utredning

Vid misstanke rekommenderas kontakt med infektionsklinik – diagnos genom Ig-M i serum mot TBE, finns i regel 1-3 veckor efter sjukdomsdebut (i regel positiv när CNS symtom uppträder). OBS! att höjda titrar kan kvarstå i upp till 8 månader efter vaccination. Leukocytos, höjd CRP och SR i fas 2 med uttalad symtomatologi. Kontroll av antikroppar mot TBE i likvor bör ingå i utredning av meningoencefalit.

 

Differentialdiagnoser

Fas 1: Andra viroser. Fas 2: Vid serös meningit herpesvirus.

Behandling

Specifik behandling finns ej. Remiss sjukhus vid uttalade fall. Följ förloppet lång konvalescens många får kvarvarande besvär enligt ovan. Meningoencefalit räknas som anmälningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen.

Genomgången TBE-infektion ger livslång immunitet, effektivt vaccin finns.

 

Aktuella Mediciner

Vaccin: Encepur resp Encepur barn (1-11 år).

Vaccin: FSME-IMMUN Vuxen resp Junior.

För dig som patient
Läs mer om TBE-infektion. Tick Borne Encephalitis på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!